Accedis is een gespecialiseerd, kwalitatief hoogwaardig, informatiseringsbureau dat werkzaam is op het terrein van de informatievoorziening met daarbinnen de focus op de werkterreinen: businessmanagement, informatiemanagement, datamanagement, projectmanagement, testmanagement, en ICT-management. Binnen de werkterreinen verlenen wij diensten op de gebieden van: beheer, ondersteuning en (bege)leiding, ontwerp en analyse, consultancy en advies, én (interim) management. Binnen de diensten is er speciale aandacht voor de vakgebieden: procesoptimalisatie, informatiebeveiliging, data science, projectuitvoering en -beheersing, geautomatiseerd testen en ontwikkeling informatiesystemen. Wij werken hoofdzakelijk voor de financiële instellingen: de banken, verzekeraars, pensioeninstellingen, hypotheek- en kredietinstellingen, betalings- en beleggingsinstellingen én voor de overheidsinstellingen: de gemeenten, provincies en waterschappen, ministeries, innings- en uitkeringsinstanties, en diensten, inspecties, toezichthouders en uitvoerders en wel vanuit de invalshoeken business (demand) en/of ICT (supply) om ons specialisme; ‘het vormen of formeren van de brug tussen business en ICT’, uit te dragen, én oplossingen aan te dragen. Bij voorkeur vanuit een ‘regierol’ om business en ICT te verbinden. Wij willen van toegevoegde waarde zijn, de klanten ontzorgen om zo partner te worden en op termijn een merk. Wij werken op detacheringsbasis en bundelen onze diensten onder de noemer ‘informatiseren’. 

Bureau Accedis


Accedis definieert ‘informatiseren’ als: ‘het nemen van die bedrijfskundige en bedrijfsmatige maatregelen, die leiden tot het beter inrichten, beheersen, beheren en managen van de informatievoorziening.’


Ons bedrijf is opgericht in 2002 en telt momenteel zo’n 50 medewerkers. Wij kiezen er bewust voor een relatief kleine, gespecialiseerde, onderneming te blijven, die qua grootte mee beweegt met de markt van vraag en aanbod. Op die manier kunnen wij onze hoogwaardige dienstverlening waarborgen. Daarbij maken wij een duidelijk onderscheid tussen commerciële verantwoordelijkheid (het accountmanagement) en professionele verantwoordelijkheid (het fieldmanagement). Accountmanagement is verantwoordelijk voor de inzet van onze professionals. Fieldmanagement is verantwoordelijk voor de inzetbaarheid van onze professionals. Het werkgebied van Accedis is Nederland. Ons kantoor is gevestigd in Hoofddorp. 

 

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring