Bij businessmanagement analyseren en ontwerpen we bedrijfsprocessen en adviseren we bij het inrichten van het bedrijf. We doen inrichtingsvoorstellen voor de bedrijfsvoering, geven inzicht in de organisatie en ondersteunen bij strategische beleidsvorming.

Onze diensten:

  • Analyseren en ontwerpen van bedrijfsprocessen, opstellen business- en userrequirements.
  • Opstellen van businessanalyses, ontwerpen procesarchitectuur.
  • Adviseren over requirementsmanagement, ontwerpen businessarchitectuur, opstellen businesscases.
  • Managen van veranderprogramma’s en businessafdelingen, opstellen veranderplannen.

Daarbij maken we gebruik van onze kennis van Lean Six Sigma, ARIS, BWise, Requirementsmanagement en Operational- en Customer Excellence.

 

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring