Wat zijn o.a. de huidige ontwikkelingen voor de pensioeninstellingen:

  • Toenemende eisen betreffende transparantie vastgelegd in wet- en regelgeving.
  • Verschuiving van risico’s naar individuele deelnemers.
  • Beheersing van risico’s voor de onderneming en risicodrager en de deelnemer.
  • De opkomst van de premiepensioeninstelling (PPI) en de algemene pensioeninstelling (API).

Al deze ontwikkelingen noodzaken de pensioeninstellingen tot het (her)inrichten van hun informatievoorziening. Dus het (her)inrichten van de programma's, processen, procedures, architecturen, systemen en applicaties die hiermee samenhangen.

 

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring