Onze kennis en kunde sluit aan op de behoefte van de klant. We combineren daarbij businesskennis met informatiseringskunde. Op deze manier kunnen we zowel aan de demandzijde als aan de supplyzijde werkzaam zijn en de brug vormen tussen business en ICT.

Businesskennis
Kennis van producten en diensten van financiële instellingen, zoals betalingsverkeer, kredieten, spaarvormen, hypotheken, effecten, beleggingen, vermogensbeheer, pensioenen, schade-, inkomens-, levens- en zorgverzekeringen. Kennis van wet- en regelgeving hieromtrent (o.a. Basel III, Solvency II, SEPA, FATCA, BGFO, PPI, AWBZ) en kennis van de belangrijkste pakketten.

Informatiseringskunde
Expertise met betrekking tot methoden, technieken, tools en pakketten om de diensten op onze werkterreinen goed uit te kunnen voeren. Denk daarbij aan zaken als Prince2/IPMA, Lean/CE, BPM/ARIS/BWise, RUP/UML, Scrum/Agile, ASL/BiSL, TMap/ISTQB, requirementsmanagement.

Kwaliteit
Opleiding, kennis en kunde, persoonlijke eigenschappen en -vaardigheden, én ervaring leiden tot de kwaliteit die ons voor ogen staat en uiteindelijk tot specialisme. Veel specialisme leidt tot ‘de specialist’ die wij willen zijn: ‘de bruggenbouwer’.

Continuïteit
Naast reguliere opleidingen, hebben we ook vakgroepen en kennisteams ingericht om kennis te delen en te borgen. Behalve kennisdeling zorgt het discussiëren binnen de vakgroepen, het volgen van de markt uit vakinteresse en het meedenken met de verbreding en verdieping van de diensten voor een goede aansluiting bij de wens van de klant.

 

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring