Functiebeschrijving Business Analist

Algemeen

Nummer

P2

Functie

Business Analist (BUAN)

Werkterrein

Business Management: dit werkterrein richt zich op de (nieuwe) ontwikkelingen in de business waar het gaat om het gebruik van diensten en producten en het ontginnen van markten en klanten én op het adviseren over businessvraagstukken. Tevens op het inrichten van en het leiding geven aan businessmanagement. Daarnaast op het ontwerpen van de businessarchitectuur en de proces- en procedurestructuur. En tenslotte op het managen van veranderprogramma’s en businessmana-gementafdelingen.

Diensten

Opstellen procesontwerp, opstellen businessanalyse, adviseren over businessvraagstukken, formu-leren visie en opstellen strategie en beleid, managen veranderprogramma’s en businessmanage-mentafdelingen en het opstellen van business (verander) plannen.

Niveau

B: operationeel/tactisch

Overige functies

↑ PRON, → TLFU, DAAN, PRLE, TELE, INAN

Overige rollen

Productowner, scrummaster

Doorgroeifunctie

Business Consultant (BUCO)

Doorgroeitijd

5 jaar

Functie inhoud

Omschrijving

De business analist houdt zich bezig met het ondersteunen van de business bij het inrichten,  ver-beteren en optimaliseren van de interne bedrijfsprocessen en –procedures en met het inventarise-ren en analyseren van de informatiebehoefte binnen de business.

Werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden

 • In kaart brengen veranderingen
 • Bepalen gevolgen en impact veranderingen
 • Inrichten, verbeteren en optimaliseren interne bedrijfsprocessen en -procedures
 • Inventariseren en analyseren informatiebehoefte binnen de business
 • Opstellen business- en userrequirements
 • Opstellen use cases en user stories
 • Bewaken informatiearchitectuur
 • Opstellen businessanalyse
 • Ontwerpen, modelleren bedrijfsprocessen en -procedures
 • Ontwerpen proces- en procedurestructuur
 • Begeleiden en coachen procesontwerpers
 • Begeleiden realiseren en implementeren veranderingen
 • Verwerven van opdrachten voor functionarissen op A-niveau
 • Verwerven en uitbreiden van ‘eigen’ opdrachten

Functie eisen

Opleiding

 • HBO of academisch

Materiekennis

 • Markt, producten/diensten, wet & regelgeving, standaard pakketten (zie FUOP)

Informatiseringskunde

 • Werkterreinen/diensten, vakgebieden, methoden/technieken, pakketten/tools (zie FUOP)

Eigenschappen

 • Ambitieus, flexibel, veerkrachtig, zelfstandig

Ervaring

 • 6-10 jaar

Persoonlijkheid

Profielkenmerken

Cultuur                       

Identiteit                   

Imago                          

 • Bevlogen, betrokken, loyaal, behulpzaam
 • Professioneel, pragmatisch, oplossingsgericht, resultaatgericht
 • Verantwoordelijk, integer, eerlijk, vertrouwen

Vaardigheden

Communicatie                             

Attitude                     

Gedrag                        

 • Helder, enthousiasmerend, profilerend, beïnvloedend
 • Empathisch, diplomatiek, aanpassend, respectvol
 • Gestructureerd, gedisciplineerd, initiatief, proactief

Bruggenbouwer     

 • Regie nemen, ondersteunen, verbinden, samenwerken

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring