Functiebeschrijving Business Consultant

Algemeen

Nummer

P3

Functie

Business Consultant (BUCO)

Werkterrein

Business Management: dit werkterrein richt zich op de (nieuwe) ontwikkelingen in de business waar het gaat om het gebruik van diensten en producten en het ontginnen van markten en klanten én op het ad-viseren over businessvraagstukken. Tevens op het inrichten van en het leiding geven aan businessmana-gement. Daarnaast op het ontwerpen van de businessarchitectuur en de proces- en procedurestructuur. En tenslotte op het managen van veranderprogramma’s en businessmanagementafdelingen.

Diensten

Opstellen procesontwerp, opstellen businessanalyse, adviseren over businessvraagstukken, formuleren visie en opstellen strategie en beleid, managen veranderprogramma’s, businessmanagementafdelingen en het opstellen van business (verander) plannen.

Niveau

C: tactisch/strategisch

Overige functies

↑ BUAN, PRON, → INCO, DACO, PRCO, TECO, ITCO

Overige rollen

Businessarchitect, managementconsultant, productowner, scrummaster

Doorgroeifunctie

Business Manager (BUMA)

Doorgroeitijd

5 jaar

Functie inhoud

Omschrijving

De business consultant houdt zich bezig met het volgen van de businessontwikkelingen en met het adviseren van directie en management over businessvraag-stukken.  Met het formuleren van visie en het opstellen van strategie en beleid.

Werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden

 • Volgen (nieuwe) ontwikkelingen m.b.t. de business
 • Adviseren over businessvraagstukken
 • Formuleren visie, opstellen strategie en beleid
 • Vertalen interne en externe ontwikkelingen
 • Ontwerpen businessarchitectuur
 • Vaststellen veranderingen
 • Adviseren over SCOPAFIJTH-brede veranderprogramma’s
 • Opstellen businessplan
 • Opstellen businesscases
 • Opstellen adviesrapporten
 • Uitvoeren vooronderzoeken
 • Selecteren softwarepakketten (materie)
 • Ondersteunen maken keuzes en bewaken besluiten
 • Inrichten businessmanagement
 • Begeleiden directie en management bij het realiseren en implementeren van programma’s
 • Meedraaien in en evalueren projecten en programma’s
 • Schrijven artikelen, brochures en factsheets
 • Leggen en onderhouden contacten met directie en management
 • Frequenteren netwerkbijeenkomsten
 • Opbouwen, inbrengen en onderhouden eigen netwerk
 • Ontwikkelen en organiseren kennis- en themamiddagen
 • Geven presentaties
 • Begeleiden en coachen businessanalisten
 • Verwerven van opdrachten voor functionarissen op B niveau
 • Verwerven en uitbreiden van ‘eigen’ opdrachten

Functie eisen

Opleiding

 • HBO of academisch

Materiekennis

 • Markt, producten/diensten, wet & regelgeving, standaard pakketten (zie FUOP)

Informatiseringskunde

 • Werkterreinen/diensten, vakgebieden, methoden/technieken, pakketten/tools (zie FUOP)

Eigenschappen

 • Ambitieus, flexibel, veerkrachtig, zelfstandig

Ervaring

 • 11-15 jaar

Persoonlijkheid

Profielkenmerken

Cultuur                        

Identiteit                     

Imago                          

 • Bevlogen, betrokken, loyaal, behulpzaam
 • Professioneel, pragmatisch, oplossingsgericht, resultaatgericht
 • Verantwoordelijk, integer, eerlijk, vertrouwen

Vaardigheden

Communicatie                               

Attitude                       

Gedrag                        

 • Helder, enthousiasmerend, profilerend, beïnvloedend
 • Empathisch, diplomatiek, aanpassend, respectvol
 • Gestructureerd, gedisciplineerd, initiatief, proactief

Bruggenbouwer        

 • Regie nemen, ondersteunen, verbinden, samenwerken

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring