Functiebeschrijving Datamanager

Algemeen

Nummer

P12

Functie

Data manager (DAMA)

Werkterrein

Datamanagement: dit werkterrein richt zich op de (nieuwe) ontwikkelingen in het vakgebied waar het gaat om het aggregeren, verstrekken, beveiligen, beheren, beheersen, benaderen en analyseren van da-ta én op het adviseren over datavraagstukken. Tevens op het inrichten van en het leiding geven aan da-tamanagement. Daarnaast op het ontwerpen van de data architectuur. En tenslotte op het managen van veranderprogramma’s en datamanagementafdelingen.

Diensten

Doorgronden van datastromen en datastructuren, leggen van verbanden tussen datastromen uit ver-schillende systemen, adviseren over datavraagstukken, formuleren visie en opstellen strategie en beleid, managen veranderprogramma’s en datamanagementafdelingen en het opstellen van data (verander) plannen.

Niveau

D: tactisch/strategisch

Overige functies

↑ DACO,  DAAN, DAOD→ BUMA, INMA, PRMA, TEMA, ITMA

Overige rollen

Implementatiemanager, verandermanager, productowner, scrummaster

Doorgroeifunctie

Senioriteit

Doorgroeitijd

5 jaar

Functie inhoud

Omschrijving

De data manager houdt zich bezig met het beslissen over, het richting geven aan en het sturen en mana-gen van grote SCOPAFIJTH-brede dataveranderprogramma’s en -trajecten. Met het managen van data-managementafdelingen én met het opstellen van data (verander) plannen.

Werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden

 • Beslissen over, richting geven aan veranderprogramma’s en -trajecten
 • Sturen en managen veranderprogramma’s en -trajecten
 • Managen datamanagementafdelingen
 • Opstellen data (verander) plannen
 • Afstemmen op hoofdlijnen van het aanbod van ICT-diensten op de behoefte van de organisatie
 • Managen datateams
 • Werven, selecteren, ondersteunen, evalueren en beoordelen datamedewerkers
 • Evalueren datamanagement
 • Onderhouden contacten met directie en management
 • Onderhouden contacten met stakeholders
 • Frequenteren netwerkbijeenkomsten
 • Ontwikkelen en organiseren workshops
 • Geven presentaties
 • Begeleiden en coachen dataconsultants
 • Verwerven opdrachten voor functionarissen op C-niveau
 • Verwerven en uitbreiden van ‘eigen’ opdrachten

Functie eisen

Opleiding

 • HBO of academisch

Materiekennis

 • Markt, producten/diensten, wet & regelgeving, standaard pakketten (zie FUOP)

Informatiseringskunde

 • Werkterreinen/diensten, vakgebieden, methoden/technieken, pakketten/tools (zie FUOP)

Eigenschappen

 • Ambitieus, flexibel, veerkrachtig, zelfstandig

Ervaring

 • 16-20 jaar

Persoonlijkheid

Profielkenmerken

Cultuur                       

Identiteit                   

Imago                          

 • Bevlogen, betrokken, loyaal, behulpzaam
 • Professioneel, pragmatisch, oplossingsgericht, resultaatgericht
 • Verantwoordelijk, integer, eerlijk, vertrouwen

Vaardigheden

Communicatie                             

Attitude                     

Gedrag                       

 • Helder, enthousiasmerend, profilerend, beïnvloedend
 • Empathisch, diplomatiek, aanpassend, respectvol
 • Gestructureerd, gedisciplineerd, initiatief, proactief

Bruggenbouwer     

 • Regie nemen, ondersteunen, verbinden, samenwerken

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring