Functiebeschrijving Data analist

Algemeen

Nummer

P10

Functie

Data analist (DAAN)

Werkterrein

Datamanagement: dit werkterrein richt zich op de (nieuwe) ontwikkelingen in het vakgebied waar het gaat om het aggregeren, verstrekken, beveiligen, beheren, beheersen, benaderen en analyse-ren van data én op het adviseren over datavraagstukken. Tevens op het inrichten van en het lei-ding geven aan datamanagement. Daarnaast op het ontwerpen van de data architectuur. En ten-slotte op het managen van veranderprogramma’s en datamanagementafdelingen.

Diensten

Doorgronden van datastromen en datastructuren, leggen van verbanden tussen datastromen uit verschillende systemen, adviseren over datavraagstukken, formuleren visie en opstellen strategie en beleid, managen veranderprogramma’s en datamanagementafdelingen en het opstellen van data (verander) plannen.

Niveau

B: operationeel/tactisch

Overige functies

↑ DAOD, → BUAN, TLFU, PRLE, TELE, INAN

Overige rollen

Data steward, Bi Analist

Doorgroeifunctie

Data consultant (DACO)

Doorgroeitijd

5 jaar

Functie inhoud

Omschrijving

De data analist houdt zich bezig met het leggen van verbanden tussen datastromen afkomstig uit verschillende systemen, met het verzamelen en analyseren van deze data en met het vertalen er-van naar beslissingsondersteunende informatie en data (intelligence).

Werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden

 • In kaart brengen veranderingen
 • Bepalen gevolgen en impact veranderingen
 • Bestuderen datastromen
 • Bestuderen historische datastromen
 • Trekken van conclusies uit historische datastromen
 • Geven content aan data : wat betekent het in de praktijk?
 • Leggen verbanden tussen data afkomstig uit verschillende systemen
 • Inventariseren en analyseren data
 • Vertalen naar beslissingsondersteunende informatie
 • Ontwerpen datastructuren
 • Ondersteunen  business en organisatie bij het (beter) inrichten bedrijfsdata en werkprocessen
 • Ondersteunen van de ICT en de operatie bij het (beter) inrichten van informatiesystemen en ge-gevensstromen
 • Verwerven opdrachten voor functionarissen op A-niveau
 • Verwerven en uitbreiden ‘eigen’ opdrachten

Functie eisen

Opleiding

 • HBO of academisch

Materiekennis

 • Markt, producten/diensten, wet & regelgeving, standaard pakketten (zie FUOP)

Informatiseringskunde

 • Werkterreinen/diensten, vakgebieden, methoden/technieken, pakketten/tools (zie FUOP)

Eigenschappen

 • Ambitieus, flexibel, veerkrachtig, zelfstandig

Ervaring

 • 6-10 jaar

Persoonlijkheid

Profielkenmerken

Cultuur                       

Identiteit                   

Imago                          

 • Bevlogen, betrokken, loyaal, behulpzaam
 • Professioneel, pragmatisch, oplossingsgericht, resultaatgericht
 • Verantwoordelijk, integer, eerlijk, vertrouwen

Vaardigheden

Communicatie                             

Attitude                     

Gedrag                       

 • Helder, enthousiasmerend, profilerend, beïnvloedend
 • Empathisch, diplomatiek, aanpassend, respectvol
 • Gestructureerd, gedisciplineerd, initiatief, proactief

Bruggenbouwer     

 • Regie nemen, ondersteunen, verbinden, samenwerken

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring