Functiebeschrijving dataondersteuner

Algemeen

Nummer

P9

Functie

Data ondersteuner (DAOD)

Werkterrein

Datamanagement: dit werkterrein richt zich op de (nieuwe) ontwikkelingen in het vakgebied waar het gaat om het aggregeren, verstrekken, beveiligen, beheren, beheersen, benaderen en analyse-ren van data én op het adviseren over datavraagstukken. Tevens op het inrichten van en het lei-ding geven aan datamanagement. Daarnaast op het ontwerpen van de data architectuur. En ten-slotte op het managen van veranderprogramma’s en datamanagementafdelingen.

Diensten

Doorgronden van datastromen en datastructuren, leggen van verbanden tussen datastromen uit verschillende systemen, adviseren over datavraagstukken, formuleren visie en opstellen strategie en beleid, managen veranderprogramma’s en datamanagementafdelingen en het opstellen van data (verander) plannen.

Niveau

A: operationeel

Overige functies

→ PRON, FUBE, PROD, TEOD, FUON

Overige rollen

Datasecretaris, datamanagementondersteuner, tester, developer

Doorgroeifunctie

Data analist (DAAN)

Doorgroeitijd

5 jaar

Functie inhoud

Omschrijving

De data ondersteuner houdt zich bezig met het aanbrengen van structuur en orde in de kwalitatie-ve informatiestromen met betrekking tot data en met het ondersteunen van gebruikersorganisa-ties bij het doorgronden van grote datastromen (Big Data).

Werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden

 • Uitwerken veranderingen
 • In kaart brengen datastromen
 • In kaart brengen historische datastromen
 • Presenteren datastromen
 • Presenteren historische datastromen
 • Structureren en ordenen data
 • Ondersteunen data analist
 • Verwerken en omzetten van data in informatie
 • Uitwerken datastructuur
 • Opstellen managementinformatie, verzorgen rapportage
 • Signaleren knelpunten en verstoringen
 • Organiseren en notuleren datavergaderingen
 • Opstellen en beheren data archief
 • Zorgen voor dossiervorming
 • Bewaken kritieke pad
 • Verwerven en uitbreiden van ‘eigen’ opdrachten

Functie eisen

Opleiding

 • HBO of academisch

Materiekennis

 • Markt, producten/diensten, wet & regelgeving, standaard pakketten (zie FUOP)

Informatiseringskunde

 • Werkterreinen/diensten, vakgebieden, methoden/technieken, pakketten/tools (zie FUOP)

Eigenschappen

 • Ambitieus, flexibel, veerkrachtig, zelfstandig

Ervaring

 • 1-5 jaar

Persoonlijkheid

Profielkenmerken

Cultuur                       

Identiteit                   

Imago                          

 • Bevlogen, betrokken, loyaal, behulpzaam
 • Professioneel, pragmatisch, oplossingsgericht, resultaatgericht
 • Verantwoordelijk, integer, eerlijk, vertrouwen

Vaardigheden

Communicatie                             

Attitude                     

Gedrag                       

 • Helder, enthousiasmerend, profilerend, beïnvloedend
 • Empathisch, diplomatiek, aanpassend, respectvol
 • Gestructureerd, gedisciplineerd, initiatief, proactief

Bruggenbouwer     

 • Regie nemen, ondersteunen, verbinden, samenwerken

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring