Functiebeschrijving functioneel beheerder

Algemeen

Nummer

P5

Functie

Functioneel Beheerder (FUBE)

Werkterrein

Informatie Management: dit werkterrein richt zich op de (nieuwe) ontwikkelingen in het vakgebied waar het gaat om het aggreren, verstrekken, beveiligen, beheren, beheersen, benaderen en analy-seren van informatie én op het adviseren over informatievraagstukken. Tevens op het inrichten van en het leiding geven aan informatiemanagement en functioneel beheer. Daarnaast op het ont-werpen van de informatiearchitectuur. En tenslotte op het managen van veranderprogramma’s en informatiemanagementafdelingen.

Diensten

Functioneel beheren en beheersen van architecturen, systemen en applicaties, leiding geven aan team functioneel beheer, adviseren over informatievraagstukken, formuleren visie en opstellen strategie en beleid, managen veranderprogramma’s en informatiemanagementafdelingen en het opstellen van informatie (verander) plannen.

Niveau

A: operationeel

Overige functies

→ PRON, DAOD, PROD, TEOD, FUON

Overige rollen

Systeembeheerder, applicatiebeheerder, tester, developer

Doorgroeifunctie

Teamleider Functioneel Beheer (TLFU)

Doorgroeitijd

5 jaar

Functie inhoud

Omschrijving

De functioneel beheerder houdt zich bezig met het functioneel beheren en beheersen van archi-tecturen, systemen en applicaties, alsmede met het ondersteunen van gebruikersorganisaties bij vragen, incidenten en change requests met betrekking tot de informatievoorziening.

Werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden

 • Uitwerken veranderingen
 • Functioneel beheren en beheersen van architecturen, systemen en applicaties
 • Ondersteunen gebruikersorganisatie bij vragen, incidenten en changerequests
 • Inventariseren en analyseren van gebruikerswensen m.b.t. de informatiebehoefte
 • Bewaken aansluiting informatievoorziening op de bedrijfsprocessen en -procedures en op de informatiesystemen en gegevensstromen
 • Opstellen van functionele specificaties
 • Testen en in beheer nemen systemen en applicaties
 • Beheren systeemparameters en –tabellen
 • Verzorgen autorisatiebeheer en uitvoeren gegevensconversies
 • Opstellen systeemdocumentatie, tabellen en FAQ-lijsten
 • Opstellen handboeken en handleidingen
 • Verzorgen opleidingen, informatie en instructies voor gebruikers
 • Verwerven en uitbreiden van ‘eigen’ opdrachten

Functie eisen

Opleiding

 • HBO of academisch

Materiekennis

 • Markt, producten/diensten, wet & regelgeving, standaard pakketten (zie FUOP)

Informatiseringskunde

 • Werkterreinen/diensten, vakgebieden, methoden/technieken, pakketten/tools (zie FUOP)

Eigenschappen

 • Ambitieus, flexibel, veerkrachtig, zelfstandig

Ervaring

 • 1-5 jaar

Persoonlijkheid

Profielkenmerken

Cultuur                    

Identiteit                

Imago                       

 •  Bevlogen, betrokken, loyaal, behulpzaam
 •  Professioneel, pragmatisch, oplossingsgericht, resultaatgericht
 •  Verantwoordelijk, integer, eerlijk, vertrouwen

Vaardigheden

Communicatie         

Attitude                  

Gedrag                    

 • Helder, enthousiasmerend, profilerend, beïnvloedend
 • Empathisch, diplomatiek, aanpassend, respectvol
 • Gestructureerd, gedisciplineerd, initiatief, proactief

Bruggenbouwer  

 • Regie nemen, ondersteunen, verbinden, samenwerken

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring