Functiebeschrijving Functioneel Ontwerper

Algemeen

Nummer

P21

Functie

Functioneel Ontwerper (FUON)

Werkterrein

ICT management: dit werkterrein richt zich op de (nieuwe) ontwikkelingen in de ICT waar het gaat om het gebruik van ontwikkelomgevingen, databases, infrastructuur en hardware én op het advise-ren over ICT-vraagstukken. Tevens op het inrichten van en het leiding geven aan ICT-management. Daarnaast op het ontwerpen van de ICT-architectuur en de systeem- en applicatiestructuur. En tenslotte op het managen van veranderprogramma’s en ICT-afdelingen.

Diensten

Opstellen functioneel ontwerp, opstellen informatie analyse, adviseren over ICT-vraagstukken, for-muleren visie en opstellen strategie en beleid, managen veranderprogramma’s en ICT-management-afdelingen en het opstellen van ICT (verander) plannen.

Niveau

A: operationeel

Overige functies

→ PRON, FUBE, DAOD, PROD, TEOD

Overige rollen

Functioneel coördinator, datamodelleur, tester, developer

Doorgroeifunctie

Informatie Analist (INAN)

Doorgroeitijd

5 jaar

Functie inhoud

Omschrijving

De functioneel ontwerper houdt zich bezig met het uitwerken van de veranderingen in informatie-systemen en gegevensstromen, met het inventariseren en analyseren van de bestaande informatie-systemen en gegevensstromen, met het onderzoeken van de gevolgen van de wijzigingen in de in-formatiesystemen en gegevensstromen en met het opstellen en ontwerpen van nieuwe informatie-systemen en gegevensstromen.

Werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden

 • Uitwerken veranderingen
 • Inventariseren en analyseren (bestaande) informatiesystemen en gegevensstromen
 • Onderzoeken gevolgen wijzigingen in informatiesystemen en gegevensstromen
 • Verbeteren en optimaliseren informatiesystemen en gegevensstromen
 • Opstellen en ontwerpen (nieuwe) informatiesystemen en gegevensstromen
 • Uitwerken systeem- en applicatiestructuur
 • Uitwerken systeem- en applicatierequirements
 • Uitwerken use cases en user stories
 • Vertalen systeem- en applicatiewijzigingen in structuren, schema’s of systeem- en applicatieflows
 • Opstellen functioneel ontwerp
 • Vastleggen werkinstructies, doen verbetervoorstellen
 • Verwerven en uitbreiden van ‘eigen’ opdrachten

Functie eisen

Opleiding

 • HBO of academisch

Materiekennis

 • Markt, producten/diensten, wet & regelgeving, standaard pakketten (zie FUOP)

Informatiseringskunde

 • Werkterreinen/diensten, vakgebieden, methoden/technieken, pakketten/tools (zie FUOP)

Eigenschappen

 • Ambitieus, flexibel, veerkrachtig, zelfstandig

Ervaring

 • 1-5 jaar

Persoonlijkheid

Profielkenmerken

Cultuur                       

Identiteit                   

Imago                          

 • Bevlogen, betrokken, loyaal, behulpzaam
 • Professioneel, pragmatisch, oplossingsgericht, resultaatgericht
 • Verantwoordelijk, integer, eerlijk, vertrouwen

Vaardigheden

Communicatie                             

Attitude                     

Gedrag                       

 • Helder, enthousiasmerend, profilerend, beïnvloedend
 • Empathisch, diplomatiek, aanpassend, respectvol
 • Gestructureerd, gedisciplineerd, initiatief, proactief

Bruggenbouwer     

 • Regie nemen, ondersteunen, verbinden, samenwerken

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring