Functiebeschrijving ICT Consultant

Algemeen

Nummer

P23

Functie

ICT Consultant (ITCO)

Werkterrein

ICT management: dit werkterrein richt zich op de (nieuwe) ontwikkelingen in de ICT waar het gaat om het gebruik van ontwikkelomgevingen, databases, infrastructuur en hardware én op het advise-ren over ICT-vraagstukken. Tevens op het inrichten van en het leiding geven aan ICT-management. Daarnaast op het ontwerpen van de ICT-architectuur en de systeem- en applicatiestructuur. En tenslotte op het managen van veranderprogramma’s en ICT-afdelingen.

Diensten

Opstellen functioneel ontwerp, opstellen informatie analyse, adviseren over ICT-vraagstukken, for-muleren visie en opstellen strategie en beleid, managen veranderprogramma’s en ICT-manage-mentafdelingen en het opstellen van ICT (verander) plannen.

Niveau

C: tactisch/strategisch

Overige functies

↑ INAN, FUON, → BUCO, INCO, DACO, PRCO, TECO

Overige rollen

ICT architect, management consultant, productowner, scrummaster

Doorgroeifunctie

ICT Manager (ITMA)

Doorgroeitijd

5 jaar

Functie inhoud

Omschrijving

De ICT consultant houdt zich bezig met het volgen van de ICT-ontwikkelingen en met het adviseren van directie en management over ICT-vraagstukken.  Met het formuleren van visie en het opstellen van strategie en beleid.

Werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden

 • Volgen nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de ICT
 • Adviseren over ICT-vraagstukken
 • Formuleren visie, opstellen strategie en beleid
 • Vertalen interne en externe ontwikkelingen
 • Ontwerpen ICT-architectuur
 • Vaststellen veranderingen
 • Adviseren over SCOPAFIJTH-brede veranderprogramma’s
 • Opstellen ICT-plan
 • Opstellen businesscases
 • Opstellen adviesrapporten
 • Uitvoeren vooronderzoeken
 • Selecteren tools en softwarepakketten (opslag en ontwikkel)
 • Ondersteunen maken keuzes en bewaken besluiten
 • Inrichten ICT-management
 • Begeleiden directie en management bij het realiseren en implementeren van programma’s
 • Meedraaien in en evalueren projecten en programma’s
 • Schrijven artikelen, brochures en factsheets
 • Leggen en onderhouden contacten met directie en management
 • Frequenteren netwerkbijeenkomsten
 • Opbouwen, inbrengen en onderhouden eigen netwerk
 • Ontwikkelen en organiseren kennis- en themamiddagen
 • Geven presentaties
 • Begeleiden en coachen informatie analisten
 • Verwerven van opdrachten voor functionarissen op B-niveau
 • Verwerven en uitbreiden ‘eigen’ opdrachten

Functie eisen

Opleiding

 • HBO of academisch

Materiekennis

 • Markt, producten/diensten, wet & regelgeving, standaard pakketten (zie FUOP)

Informatiseringskunde

 • Werkterreinen/diensten, vakgebieden, methoden/technieken, pakketten/tools (zie FUOP)

Eigenschappen

 • Ambitieus, flexibel, veerkrachtig, zelfstandig

Ervaring

 • 11-15 jaar

Persoonlijkheid

Profielkenmerken

Cultuur                       

Identiteit                   

Imago                          

 • Bevlogen, betrokken, loyaal, behulpzaam
 • Professioneel, pragmatisch, oplossingsgericht, resultaatgericht
 • Verantwoordelijk, integer, eerlijk, vertrouwen

Vaardigheden

Communicatie                             

Attitude                     

Gedrag                       

 • Helder, enthousiasmerend, profilerend, beïnvloedend
 • Empathisch, diplomatiek, aanpassend, respectvol
 • Gestructureerd, gedisciplineerd, initiatief, proactief

Bruggenbouwer     

 • Regie nemen, ondersteunen, verbinden, samenwerken

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring