Functiebeschrijving ICT Manager

Algemeen

Nummer

P24

Functie

ICT Manager (ITMA)

Werkterrein

ICT management: dit werkterrein richt zich op de (nieuwe) ontwikkelingen in de ICT waar het gaat om het gebruik van ontwikkelomgevingen, databases, infrastructuur en hardware én op het advise-ren over ICT-vraagstukken. Tevens op het inrichten van en het leiding geven aan ICT-management. Daarnaast op het ontwerpen van de ICT-architectuur en de systeem- en applicatiestructuur. En tenslotte op het managen van veranderprogramma’s en ICT-afdelingen.

Diensten

Opstellen functioneel ontwerp, opstellen informatie analyse, adviseren over ICT-vraagstukken, for-muleren visie en opstellen strategie en beleid, managen veranderprogramma’s en ICT-management-afdelingen en het opstellen van ICT (verander) plannen.

Niveau

D: strategisch

Overige functies

↑ ITCO, INAN, FUON, → BUMA, INMA, DAMA, PRMA, TEMA

Overige rollen

Implementatiemanager, verandermanager, servicemanager, productowner, scrummaster

Doorgroeifunctie

Senioriteit

Doorgroeitijd

5 jaar

Functie inhoud

Omschrijving

De ICT manager houdt zich bezig met het beslissen over, het richting geven aan en het sturen en managen van grote SCOPAFIJTH-brede ICT-veranderprogramma’s en -trajecten. Met het managen van ICT-managementafdelingen én met het opstellen van ICT (verander) plannen.

Werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden

 • Beslissen over, richting geven aan veranderprogramma’s en -trajecten
 • Sturen en managen veranderprogramma’s en -trajecten
 • Managen ICT-managementafdelingen
 • Opstellen ICT (verander) plannen
 • Afstemmen op hoofdlijnen van het aanbod van ICT-diensten op de behoefte van de organisatie
 • Managen ICT-teams
 • Werven, selecteren, ondersteunen, evalueren en beoordelen ICT-medewerkers
 • Evalueren ICT-management
 • Onderhouden contacten met directie en management
 • Onderhouden contacten met stakeholders
 • Frequenteren netwerkbijeenkomsten
 • Ontwikkelen en organiseren workshops
 • Geven presentaties
 • Begeleiden en coachen ICT-consultants
 • Verwerven opdrachten voor functionarissen op C-niveau
 • Verwerken en uitbreiden van ‘eigen’ opdrachten

Functie eisen

Opleiding

 • HBO of academisch

Materiekennis

 • Markt, producten/diensten, wet & regelgeving, standaard pakketten (zie FUOP)

Informatiseringskunde

 • Werkterreinen/diensten, vakgebieden, methoden/technieken, pakketten/tools (zie FUOP)

Eigenschappen

 • Ambitieus, flexibel, veerkrachtig, zelfstandig

Ervaring

 • 16-20 jaar

Persoonlijkheid

Profielkenmerken

Cultuur                       

Identiteit                   

Imago                          

 • Bevlogen, betrokken, loyaal, behulpzaam
 • Professioneel, pragmatisch, oplossingsgericht, resultaatgericht
 • Verantwoordelijk, integer, eerlijk, vertrouwen

Vaardigheden

Communicatie                             

Attitude                     

Gedrag                       

 • Helder, enthousiasmerend, profilerend, beïnvloedend
 • Empathisch, diplomatiek, aanpassend, respectvol
 • Gestructureerd, gedisciplineerd, initiatief, proactief

Bruggenbouwer     

 • Regie nemen, ondersteunen, verbinden, samenwerken

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring