Functiebeschrijving Informatie Analist

Algemeen

Nummer

P22

Functie

Informatie Analist (INAN)

Werkterrein

ICT management: dit werkterrein richt zich op de (nieuwe) ontwikkelingen in de ICT waar het gaat om het gebruik van ontwikkelomgevingen, databases, infrastructuur en hardware én op het advise-ren over ICT-vraagstukken. Tevens op het inrichten van en het leiding geven aan ICT-management. Daarnaast op het ontwerpen van de ICT-architectuur en de systeem- en applicatiestructuur. En tenslotte op het managen van veranderprogramma’s en ICT-afdelingen.

Diensten

Opstellen functioneel ontwerp, opstellen informatie analyse, adviseren over ICT-vraagstukken, for-muleren visie en opstellen strategie en beleid, managen veranderprogramma’s en ICT-manage-mentafdelingen en het opstellen van ICT (verander) plannen.

Niveau

A: operationeel/tactisch

Overige functies

↑ FUON, → BUAN, TLFU, DAAN, PRLE, TELE

Overige rollen

Productowner, scrummaster

Doorgroeifunctie

ICT Consultant (ITCO)

Doorgroeitijd

5 jaar

Functie inhoud

Omschrijving

De informatie analist houdt zich bezig met het ondersteunen van de ICT bij het inrichten, verbete-ren en optimaliseren van de informatiesystemen en gegevensstromen en met het inventariseren en analyseren van de informatiebehoefte binnen de ICT.

Werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden

 • In kaart brengen veranderingen
 • Bepalen gevolgen en impact veranderingen
 • Inrichten, verbeteren en optimaliseren informatiesystemen en gegevensstromen
 • Inventariseren en analyseren informatiebehoefte binnen de ICT
 • Opstellen systeem- en applicatierequirements
 • Opstellen use cases en user stories
 • Bewaken informatiearchitectuur
 • Opstellen informatie analyse
 • Ontwerpen, modelleren informatiesystemen en gegevensstromen
 • Ontwerpen systeem- en applicatiestructuur
 • Begeleiden en coachen functioneel ontwerpers
 • Begeleiden realiseren en implementeren veranderingen
 • Verwerven van opdrachten voor functionarissen op A-niveau
 • Verwerven en uitbreiden van ‘eigen’ opdrachten

Functie eisen

Opleiding

 • HBO of academisch

Materiekennis

 • Markt, producten/diensten, wet & regelgeving, standaard pakketten (zie FUOP)

Informatiseringskunde

 • Werkterreinen/diensten, vakgebieden, methoden/technieken, pakketten/tools (zie FUOP)

Eigenschappen

 • Ambitieus, flexibel, veerkrachtig, zelfstandig

Ervaring

 • 6-10 jaar

Persoonlijkheid

Profielkenmerken

Cultuur                       

Identiteit                   

Imago                          

 • Bevlogen, betrokken, loyaal, behulpzaam
 • Professioneel, pragmatisch, oplossingsgericht, resultaatgericht
 • Verantwoordelijk, integer, eerlijk, vertrouwen

Vaardigheden

Communicatie                             

Attitude                     

Gedrag                       

 • Helder, enthousiasmerend, profilerend, beïnvloedend
 • Empathisch, diplomatiek, aanpassend, respectvol
 • Gestructureerd, gedisciplineerd, initiatief, proactief

Bruggenbouwer     

 • Regie nemen, ondersteunen, verbinden, samenwerken

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring