Functiebeschrijving Informatiemanager

Algemeen

Nummer

P8

Functie

Informatiemanager (INMA)

Werkterrein

Informatie Management: dit werkterrein richt zich op de (nieuwe) ontwikkelingen in het vakgebied waar het gaat om het aggreren, verstrekken, beveiligen, beheren, beheersen, benaderen en analy-seren van informatie én op het adviseren over informatievraagstukken. Tevens op het inrichten van en het leiding geven aan informatiemanagement en functioneel beheer. Daarnaast op het ont-werpen van de informatiearchitectuur. En tenslotte op het managen van veranderprogramma’s en informatiemanagementafdelingen.

Diensten

Functioneel beheren en beheersen van architecturen, systemen en applicaties, leiding geven aan team functioneel beheer, adviseren over informatievraagstukken, formuleren visie en opstellen strategie en beleid, managen veranderprogramma’s en informatiemanagementafdelingen en het opstellen van informatie (verander) plannen.

Niveau

D: strategisch

Overige functies

↑ INCO, TLFU, FUBE, → BUMA, DAMA, PRMA, TEMA, ITMA

Overige rollen

Implementatiemanager, verandermanager, productowner, scrummaster

Doorgroeifunctie

Senioriteit

Doorgroeitijd

5 jaar

Functie inhoud

Omschrijving

De informatiemanager houdt zich bezig met het beslissen over, het richting geven aan en het sturen en managen van grote SCOPAFIJTH-brede informatieveranderprogramma’s en -trajecten. Met het managen van informatiemanagementafdelingen én met het opstellen van informatie (verander)plannen.

Werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden

 • Beslissen over, richting geven aan veranderprogramma’s en -trajecten
 • Sturen en managen veranderprogramma’s en -trajecten
 • Managen informatiemanagementafdelingen
 • Opstellen informatie (verander) plannen
 • Afstemmen op hoofdlijnen van het aanbod van ICT-diensten op de behoefte van de organisatie
 • Managen informatieteams
 • Werven, selecteren, ondersteunen, evalueren en beoordelen informatiemedewerkers
 • Evalueren informatiemanagement
 • Onderhouden contacten met directie en management
 • Onderhouden contacten met stakeholders
 • Frequenteren netwerkbijeenkomsten
 • Ontwikkelen en organiseren workshops
 • Geven presentaties
 • Begeleiden en coachen informatieconsultants
 • Verwerven opdrachten voor functionarissen op C-niveau
 • Verwerven en uitbreiden van ‘eigen’ opdrachten

Functie eisen

Opleiding

 • HBO of academisch

Materiekennis

 • Markt, producten/diensten, wet & regelgeving, standaard pakketten (zie FUOP)

Informatiseringskunde

 • Werkterreinen/diensten, vakgebieden, methoden/technieken, pakketten/tools (zie FUOP)

Eigenschappen

 • Ambitieus, flexibel, veerkrachtig, zelfstandig

Ervaring

 • 16-20 jaar

Persoonlijkheid

Profielkenmerken

Cultuur                       

Identiteit                   

Imago                          

 • Bevlogen, betrokken, loyaal, behulpzaam
 • Professioneel, pragmatisch, oplossingsgericht, resultaatgericht
 • Verantwoordelijk, integer, eerlijk, vertrouwen

Vaardigheden

Communicatie                             

Attitude                     

Gedrag                       

 • Helder, enthousiasmerend, profilerend, beïnvloedend
 • Empathisch, diplomatiek, aanpassend, respectvol
 • Gestructureerd, gedisciplineerd, initiatief, proactief

Bruggenbouwer     

 • Regie nemen, ondersteunen, verbinden, samenwerken

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring