Functiebeschrijving Business Manager

Algemeen

Nummer

P4

Functie

Business Manager (BUMA)

Werkterrein

Business Management: dit werkterrein richt zich op de (nieuwe) ontwikkelingen in de business waar het gaat om het gebruik van diensten en producten en het ontginnen van markten en klanten én op het adviseren over businessvraagstukken. Tevens op het inrichten van en het leiding geven aan busi-nessmanagement. Daarnaast op het ontwerpen van de businessarchitectuur en de proces- en pro-cedurestructuur. En tenslotte op het managen van veranderprogramma’s en businessmanage-mentafdelingen.

Diensten

Opstellen procesontwerp, opstellen businessanalyse, adviseren over businessvraagstukken, formu-leren visie en opstellen strategie en beleid, managen veranderprogramma’s, businessmanagement-afdelingen en het opstellen van business (verander) plannen.

Niveau

D: strategisch

Overige functies

↑ BUCO, BUAN, PRON, → INMA, DAMA, PRMA, TEMA, ITMA

Overige rollen

Implementatiemanager, verandermanager, productowner, scrummaster

Doorgroeifunctie

Senioriteit

Doorgroeitijd

5 jaar

Functie inhoud

Omschrijving

De business manager houdt zich bezig met het beslissen over, het richting geven aan en het sturen en managen van grote SCOPAFIJTH-brede businessveranderprogramma’s en -trajecten. Met het ma-nagen van businessmanagementafdelingen én met het opstellen van business- (verander)plannen.

Werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden

 • Beslissen over, richting geven aan veranderprogramma’s en -trajecten
 • Sturen en managen veranderprogramma’s en -trajecten
 • Managen businessmanagementafdelingen
 • Opstellen business (verander)plannen
 • Afstemmen op hoofdlijnen van het aanbod van ICT-diensten op de behoefte van de organisatie
 • Managen businessteams
 • Werven, selecteren, ondersteunen, evalueren en beoordelen businessmedewerkers
 • Evalueren businessmanagement
 • Onderhouden contacten met directie en management
 • Onderhouden contacten met stakeholders
 • Frequenteren netwerkbijeenkomsten
 • Ontwikkelen en organiseren workshops
 • Geven presentaties
 • Begeleiden en coachen businessconsultants
 • Verwerven opdrachten voor functionarissen op C-niveau
 • Verwerven en uitbreiden van ‘eigen’ opdrachten

Functie eisen

Opleiding

 • HBO of academisch

Materiekennis

 • Markt, producten/diensten, wet & regelgeving, standaard pakketten (zie FUOP)

Informatiseringskunde

 • Werkterreinen/diensten, vakgebieden, methoden/technieken, pakketten/tools (zie FUOP)

Eigenschappen

 • Ambitieus, flexibel, veerkrachtig, zelfstandig

Ervaring

 • 16-20 jaar

Persoonlijkheid

Profielkenmerken

Cultuur                       

Identiteit                   

Imago                          

 • Bevlogen, betrokken, loyaal, behulpzaam
 • Professioneel, pragmatisch, oplossingsgericht, resultaatgericht
 • Verantwoordelijk, integer, eerlijk, vertrouwen

Vaardigheden

Communicatie                             

Attitude                     

Gedrag                       

 • Helder, enthousiasmerend, profilerend, beïnvloedend
 • Empathisch, diplomatiek, aanpassend, respectvol
 • Gestructureerd, gedisciplineerd, initiatief, proactief

Bruggenbouwer     

 • Regie nemen, ondersteunen, verbinden, samenwerken

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring