Functiebeschrijving procesontwerper

Algemeen

Nummer

P1

Functie

Procesontwerper (PRON)

Werkterrein

Business Management: dit werkterrein richt zich op de (nieuwe) ontwikkelingen in de business waar het gaat om het gebruik van diensten en producten en het ontginnen van markten en klanten én op het adviseren over businessvraagstukken. Tevens op het inrichten van en het leiding geven aan businessmanagement. Daarnaast op het ontwerpen van de businessarchitectuur en de proces- en procedurestructuur. En tenslotte op het managen van veranderprogramma’s en businessmana-gementafdelingen.

Diensten

Opstellen procesontwerp, opstellen businessanalyse, adviseren over businessvraagstukken, formu-leren visie en opstellen strategie en beleid, managen veranderprogramma’s en businessmanage-mentafdelingen en het opstellen van business (verander) plannen.

Niveau

A: operationeel

Overige functies

FUBE, DAOD, PROD, TEOD, FUON

Overige rollen

Procescoördinator, jr. procesmanager, tester, developer

Doorgroeifunctie

Business Analist (BUAN)

Doorgroeitijd

5 jaar

Functie inhoud

Omschrijving

De procesontwerper houdt zich bezig met het uitwerken van proces- en procedureveranderingen, met het inventariseren en analyseren van de bestaande bedrijfsprocessen en -procedures, met het onderzoeken van de gevolgen van de proces- en procedurewijzigingen en met het opstellen en ontwerpen van nieuwe processen en procedures.

Werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden

 • Uitwerken veranderingen
 • Inventariseren en analyseren (bestaande) bedrijfsprocessen en -procedures
 • Onderzoeken gevolgen proces- en procedurewijzigingen
 • Verbeteren en optimaliseren (bestaande) processen en procedures
 • Opstellen en ontwerpen (nieuwe) bedrijfsprocessen en -procedures
 • Uitwerken proces- en procedurestructuur
 • Uitwerken business- en userrequirements
 • Uitwerken use cases en user stories
 • Vertalen proces- en procedurewijzigingen in structuren, schema’s of proces- en procedureflows
 • Opstellen procesontwerp
 • Vastleggen werkinstructies, doen verbetervoorstellen
 • Verwerven en uitbreiden van ‘eigen’ opdrachten

Functie eisen

Opleiding

 • HBO of academisch

Materiekennis

 • Markt, producten/diensten, wet & regelgeving, standaard pakketten (zie FUOP)

Informatiseringskunde

 • Werkterreinen/diensten, vakgebieden, methoden/technieken, pakketten/tools (zie FUOP)

Eigenschappen

 • Ambitieus, flexibel, veerkrachtig, zelfstandig

Ervaring

 • 1-5 jaar

Persoonlijkheid

Profielkenmerken

Cultuur                    

Identiteit                

Imago                       

 • Bevlogen, betrokken, loyaal, behulpzaam
 • Professioneel, pragmatisch, oplossingsgericht, resultaatgericht
 • Verantwoordelijk, integer, eerlijk, vertrouwen

Vaardigheden

Communicatie         

Attitude                   

Gedrag                     

 • Helder, enthousiasmerend, profilerend, beïnvloedend
 • Empathisch, diplomatiek, aanpassend, respectvol
 • Gestructureerd, gedisciplineerd, initiatief, proactief

Bruggenbouwer  

 • Regie nemen, ondersteunen, verbinden, samenwerken

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring