Functiebeschrijving Project Consultant

Algemeen

Nummer

P15

Functie

Project Consultant (PRCO)

Werkterrein

Projectmanagement: dit werkterrein richt zich op de nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied waar het gaat om het gebruiken en toepassen van methoden, technieken, tools en pakketten én op het adviseren over projectvraagstukken. Tevens op het inrichten van en het leiding geven aan project-management. Daarnaast op het ontwerpen van de projectstructuur. En tenslotte op het managen van veranderprogramma’s en projectmanagementafdelingen.

Diensten

Ondersteunen projectmanagement en projectleiding, coördineren en leiden projecten, adviseren over projectvraagstukken, formuleren visie en opstellen strategie en beleid, managen verander-programma’s en projectmanagementafdelingen en het opstellen van project (verander) plannen.

Niveau

C: tactisch/strategisch

Overige functies

↑ PRLE, PROD, → BUCO, INCO, DACO, TECO, ITCO

Overige rollen

Managementconsultant, scrummaster, productowner

Doorgroeifunctie

Projectmanager (PRMA)

Doorgroeitijd

5 jaar

Functie inhoud

Omschrijving

De project consultant houdt zich bezig met het volgen van de projectontwikkelingen en het advise-ren van directie en management over projectvraagstukken. Met het formuleren van visie en het opstellen van strategie en beleid.

Werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden

 • Volgen (nieuwe) ontwikkelingen met betrekking tot projecten
 • Adviseren over projectvraagstukken
 • Formuleren visie, opstellen strategie en beleid
 • Vertalen interne en externe ontwikkelingen
 • Ontwerpen projectstructuur
 • Vaststellen veranderingen
 • Adviseren over SCOPAFIJTH-brede veranderprogramma’s
 • Opstellen projectplan
 • Opstellen businesscases
 • Opstellen adviesrapporten
 • Uitvoeren vooronderzoeken
 • Selecteren methoden, technieken, tools en pakketten
 • Ondersteunen maken keuzes en bewaken besluiten
 • Inrichten projectmanagement
 • Begeleiden directie en management bij het realiseren en implementeren programma’s
 • Meedraaien in en evalueren projecten en programma’s
 • Schrijven artikelen, brochures en factsheets
 • Leggen en onderhouden contacten met directie en management
 • Frequenteren netwerkbijeenkomsten
 • Opbouwen, inbrengen en onderhouden eigen netwerk
 • Ontwikkelen en organiseren kennis- en themamiddagen
 • Geven presentaties
 • Begeleiden en coachen projectleiders
 • Verwerven opdrachten voor functionarissen op B-niveau
 • Verwerven en uitbreiden van ‘eigen’ opdrachten

Functie eisen

Opleiding

 • HBO of academisch

Materiekennis

 • Markt, producten/diensten, wet & regelgeving, standaard pakketten (zie FUOP)

Informatiseringskunde

 • Werkterreinen/diensten, vakgebieden, methoden/technieken, pakketten/tools (zie FUOP)

Eigenschappen

 • Ambitieus, flexibel, veerkrachtig, zelfstandig

Ervaring

 • 11-15 jaar

Persoonlijkheid

Profielkenmerken

Cultuur                       

Identiteit                   

Imago                          

 • Bevlogen, betrokken, loyaal, behulpzaam
 • Professioneel, pragmatisch, oplossingsgericht, resultaatgericht
 • Verantwoordelijk, integer, eerlijk, vertrouwen

Vaardigheden

Communicatie                             

Attitude                     

Gedrag                       

 • Helder, enthousiasmerend, profilerend, beïnvloedend
 • Empathisch, diplomatiek, aanpassend, respectvol
 • Gestructureerd, gedisciplineerd, initiatief, proactief

Bruggenbouwer     

 • Regie nemen, ondersteunen, verbinden, samenwerken

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring