Functiebeschrijving Projectondersteuner

Algemeen

Nummer

P13

Functie

Projectondersteuner (PROD)

Werkterrein

Projectmanagement: dit werkterrein richt zich op de nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied waar het gaat om het gebruiken en toepassen van methoden, technieken, tools en pakketten én op het adviseren over projectvraagstukken. Tevens op het inrichten van en het leiding geven aan project-management. Daarnaast op het ontwerpen van de projectstructuur. En tenslotte op het managen van veranderprogramma’s en projectmanagementafdelingen.

Diensten

Ondersteunen projectmanagement en projectleiding, coördineren en leiden projecten, adviseren over projectvraagstukken, formuleren visie en opstellen strategie en beleid, managen verander-programma’s en projectmanagementafdelingen en het opstellen van project (verander) plannen.

Niveau

A: operationeel

Overige functies

→ PRON, FUBE, DAOD, TEOD, FUON

Overige rollen

Projectsecretaris, projectmanagementondersteuner (PMO), tester, developer

Doorgroeifunctie

Projectleider (PRLE)

Doorgroeitijd

5 jaar

Functie inhoud

Omschrijving

De projectondersteuner houdt zich bezig met het aanbrengen van structuur en orde in de kwalitatieve informatiestromen met betrekking tot projecten en met het opstarten c.q. uitvoeren van processen ter ondersteuning van één of meerdere projecten of onderdelen daarvan.

Werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden

 • Uitwerken veranderingen
 • Aanbrengen structuur en orde in de kwalitatieve informatiestromen
 • Ondersteunen opstarten projecten en projectonderdelen
 • Ondersteunen projectbureau
 • Sparren met projectleider/projectmanage
 • Inventariseren, analyseren wensen projectleider/ manager
 • Bewaken planning, resourcing, kosten en informatie
 • Opstellen managementinformatie, verzorgen rapportage
 • Signaleren knelpunten en verstoringen
 • Organiseren en notuleren projectvergaderingen
 • Opstellen en beheren projectarchief
 • Zorgen voor dossiervorming
 • Bewaken kritieke pad
 • Verwerven en uitbreiden van ‘eigen’ opdrachten

Functie eisen

Opleiding

 • HBO of academisch

Materiekennis

 • Markt, producten/diensten, wet & regelgeving, standaard pakketten (zie FUOP)

Informatiseringskunde

 • Werkterreinen/diensten, vakgebieden, methoden/technieken, pakketten/tools (zie FUOP)

Eigenschappen

 • Ambitieus, flexibel, veerkrachtig, zelfstandig

Ervaring

 • 1-5 jaar

Persoonlijkheid

Profielkenmerken

Cultuur                       

Identiteit                   

Imago                          

 • Bevlogen, betrokken, loyaal, behulpzaam
 • Professioneel, pragmatisch, oplossingsgericht, resultaatgericht
 • Verantwoordelijk, integer, eerlijk, vertrouwen

Vaardigheden

Communicatie                             

Attitude                     

Gedrag                       

 • Helder, enthousiasmerend, profilerend, beïnvloedend
 • Empathisch, diplomatiek, aanpassend, respectvol
 • Gestructureerd, gedisciplineerd, initiatief, proactief

Bruggenbouwer     

 • Regie nemen, ondersteunen, verbinden, samenwerken

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring