Functiebeschrijving Teamleider Functioneel Beheer

Algemeen

Nummer

P6

Functie

Teamleider Functioneel Beheer (TLFU)

Werkterrein

Informatie Management: dit werkterrein richt zich op de (nieuwe) ontwikkelingen in het vakgebied waar het gaat om het aggreren, verstrekken, beveiligen, beheren, beheersen, benaderen en analy-seren van informatie én op het adviseren over informatievraagstukken. Tevens op het inrichten van en het leiding geven aan informatiemanagement en functioneel beheer. Daarnaast op het ont-werpen van de informatiearchitectuur. En tenslotte op het managen van veranderprogramma’s en informatiemanagementafdelingen.

Diensten

Functioneel beheren en beheersen van architecturen, systemen en applicaties, leiding geven aan team functioneel beheer, adviseren over informatievraagstukken, formuleren visie en opstellen strategie en beleid, managen veranderprogramma’s en informatiemanagementafdelingen en het opstellen van informatie (verander) plannen.

Niveau

B: operationeel/tactisch

Overige functies

↑ FUBE, → BUAN, DAAN, PRLE, TELE, INAN

Overige rollen

Productowner, releasetrain engineer

Doorgroeifunctie

Informatieconsultant (INCO)

Doorgroeitijd

5 jaar

Functie inhoud

Omschrijving

De teamleider functioneel beheer houdt zich bezig met het opzetten en inrichten van het functio-neel beheer en het team functioneel beheer, alsmede met het leiding geven aan de functioneel beheerders en met het inventariseren en analyseren van het beheer van de bestaande architectu-ren, systemen en applicaties.

Werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden

 • In kaart brengen veranderingen
 • Bepalen gevolgen en impact veranderingen
 • Opzetten en inrichten functioneel beheer en het team functioneel beheer
 • Begeleiden en coachen functioneel beheerders
 • Inventariseren en analyseren bestaande architecturen, systemen en applicaties
 • Voorstellen tot verbetering beheer bestaande architecturen, systemen en applicaties
 • Opstellen kaders voor de inrichting en samenhang van de organisatie en de besturing van pro-cessen (compliance, kwaliteit, performance, methoden, technieken, tools, informatiestandaardisatie)
 • Werven, selecteren, ondersteunen, evalueren en beoordelen functioneel beheerders
 • Evalueren functioneel beheer
 • Opstellen rapport functioneel beheer
 • Begeleiden realiseren en implementeren veranderingen
 • Verwerven van opdrachten voor functionarissen op A-niveau
 • Verwerven en uitbreiden van ‘eigen’ opdrachten

Functie eisen

Opleiding

 • HBO of academisch

Materiekennis

 • Markt, producten/diensten, wet & regelgeving, standaard pakketten (zie FUOP)

Informatiseringskunde

 • Werkterreinen/diensten, vakgebieden, methoden/technieken, pakketten/tools (zie FUOP)

Eigenschappen

 • Ambitieus, flexibel, veerkrachtig, zelfstandig

Ervaring

 • 6-10 jaar

Persoonlijkheid

Profielkenmerken

Cultuur                       

Identiteit                   

Imago                          

 • Bevlogen, betrokken, loyaal, behulpzaam
 • Professioneel, pragmatisch, oplossingsgericht, resultaatgericht
 • Verantwoordelijk, integer, eerlijk, vertrouwen

Vaardigheden

Communicatie                             

Attitude                     

Gedrag                       

 • Helder, enthousiasmerend, profilerend, beïnvloedend
 • Empathisch, diplomatiek, aanpassend, respectvol
 • Gestructureerd, gedisciplineerd, initiatief, proactief

Bruggenbouwer     

 • Regie nemen, ondersteunen, verbinden, samenwerken

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring