Functiebeschrijving Testconsultant

Algemeen

Nummer

P19

Functie

Testconsultant (TECO)

Werkterrein

Testmanagement: dit werkterrein richt zich op de (nieuwe) ontwikkelingen in het vakgebied waar het gaat om het gebruiken en toepassen van methoden, technieken, tools en pakketten én op het adviseren over testvraagstukken. Tevens op het inrichten van en het leiding geven aan testmana-gement. Daarnaast op het ontwerpen van de teststructuur. En tenslotte op het managen van veranderprogramma’s en testmanagementafdelingen.

Diensten

Ondersteunen testmanagement en testleiding, coördineren en leiden testtrajecten, adviseren over testvraagstukken, formuleren visie en opstellen strategie en beleid, managen veranderprogram-ma’s en testmanagementafdelingen en het opstellen van test (verander) plannen.

Niveau

C: tactisch/strategisch

Overige functies

↑ TELE, TEOD, → BUCO, INCO, DACO, PRCO, ITCO

Overige rollen

Managementconsultant, productowner, scrummaster

Doorgroeifunctie

Testmanager (TEMA)

Doorgroeitijd

5 jaar

Functie inhoud

Omschrijving

De testconsultant houdt zich bezig met het volgen van de testontwikkelingen en met het adviseren van directie en management over testmanagementvraagstukken. Met het formuleren van visie en het opstellen van strategie en beleid.

Werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden

 • Volgen (nieuwe) ontwikkelingen met betrekking tot testen
 • Adviseren over testvraagstukken
 • Formuleren visie, opstellen strategie en beleid
 • Vertalen interne en externe ontwikkelingen
 • Ontwerpen teststructuur
 • Vaststellen veranderingen
 • Adviseren over SCOPAFIJTH-brede veranderprogramma’s en -trajecten
 • Opstellen testplan
 • Opstellen businesscases
 • Opstellen adviesrapporten
 • Uitvoeren vooronderzoeken
 • Selecteren methoden, technieken, tools, pakketten
 • Ondersteunen maken keuzes en bewaken besluiten
 • Inrichten testmanagement
 • Begeleiden directie en management bij het realiseren en implementeren van programma’s
 • Meedraaien in en evalueren projecten en programma’s
 • Schrijven artikelen, brochures en factsheets
 • Leggen en onderhouden contacten met directie en management
 • Frequenteren netwerkbijeenkomsten
 • Opbouwen, inbrengen en onderhouden eigen netwerk
 • Ontwikkelen en organiseren kennis- en themamiddagen
 • Geven presentaties
 • Begeleiden en coachen testleiders
 • Verwerven opdrachten voor functionarissen op B-niveau
 • Verwerken en uitbreiden ‘eigen’ opdrachten

Functie eisen

Opleiding

 • HBO of academisch

Materiekennis

 • Markt, producten/diensten, wet & regelgeving, standaard pakketten (zie FUOP)

Informatiseringskunde

 • Werkterreinen/diensten, vakgebieden, methoden/technieken, pakketten/tools (zie FUOP)

Eigenschappen

 • Ambitieus, flexibel, veerkrachtig, zelfstandig

Ervaring

 • 11-15 jaar

Persoonlijkheid

Profielkenmerken

Cultuur                       

Identiteit                   

Imago                          

 • Bevlogen, betrokken, loyaal, behulpzaam
 • Professioneel, pragmatisch, oplossingsgericht, resultaatgericht
 • Verantwoordelijk, integer, eerlijk, vertrouwen

Vaardigheden

Communicatie                             

Attitude                     

Gedrag                       

 • Helder, enthousiasmerend, profilerend, beïnvloedend
 • Empathisch, diplomatiek, aanpassend, respectvol
 • Gestructureerd, gedisciplineerd, initiatief, proactief

Bruggenbouwer     

 • Regie nemen, ondersteunen, verbinden, samenwerken

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring