Functiebeschrijving Testleider

Algemeen

Nummer

P18

Functie

Testleider (TELE)

Werkterrein

Testmanagement: dit werkterrein richt zich op de (nieuwe) ontwikkelingen in het vakgebied waar het gaat om het gebruiken en toepassen van methoden, technieken, tools en pakketten én op het adviseren over testvraagstukken. Tevens op het inrichten van en het leiding geven aan testmana-gement. Daarnaast op het ontwerpen van de teststructuur. En tenslotte op het managen van veranderprogramma’s en testmanagementafdelingen.

Diensten

Ondersteunen testmanagement en testleiding, coördineren en leiden testtrajecten, adviseren over testvraagstukken, formuleren visie en opstellen strategie en beleid, managen veranderprogram-ma’s en testmanagementafdelingen en het opstellen van test (verander) plannen.

Overige functies

↑ TEON, → PRON, FUBE, DAOD, PROD, FUON

Overige rollen

Testcoördinator, scrummaster

Doorgroeifunctie

Testconsultant (TECO)

Doorgroeitijd

5 jaar

Functie inhoud

Omschrijving

De testleider houdt zich bezig met het opzetten en inrichten en het coördineren en leiden van  testtrajecten en het testen van ontwikkelde informatiesystemen op basis van marktstandaards.

Werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden

 • In kaart brengen veranderingen
 • Bepalen gevolgen en impact veranderingen
 • Opzetten en inrichten testtraject
 • Coördineren en leiden testtraject
 • Inrichten testbureau
 • Maken testplan
 • Bemensen testtraject
 • Werven, selecteren, ondersteunen, sturen, beoordelen en evalueren testmedewerkers
 • Realiseren testopdracht
 • Opstellen en bewaken voortgangsrapportage
 • Verzorgen communicatie met betrekking tot voortgang
 • Coördineren testafspraken
 • Begeleiden realiseren en implementeren veranderingen
 • Verwerven van opdrachten voor functionarissen op A-niveau
 • Verwerven en uitbreiden van ‘eigen’ opdrachten

Functie eisen

Opleiding

 • HBO of academisch

Materiekennis

 • Markt, producten/diensten, wet & regelgeving, standaard pakketten (zie FUOP)

Informatiseringskunde

 • Werkterreinen/diensten, vakgebieden, methoden/technieken, pakketten/tools (zie FUOP)

Eigenschappen

 • Ambitieus, flexibel, veerkrachtig, zelfstandig

Ervaring

 • 6-10 jaar

Persoonlijkheid

Profielkenmerken

Cultuur                       

Identiteit                   

Imago                          

 • Bevlogen, betrokken, loyaal, behulpzaam
 • Professioneel, pragmatisch, oplossingsgericht, resultaatgericht
 • Verantwoordelijk, integer, eerlijk, vertrouwen

Vaardigheden

Communicatie                             

Attitude                     

Gedrag                       

 • Helder, enthousiasmerend, profilerend, beïnvloedend
 • Empathisch, diplomatiek, aanpassend, respectvol
 • Gestructureerd, gedisciplineerd, initiatief, proactief

Bruggenbouwer     

 • Regie nemen, ondersteunen, verbinden, samenwerken

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring