5 onmisbare business intelligence trends voor 2020

5 onmisbare business intelligence trends voor 2020

Business intelligence en big data spelen een steeds grotere rol, we willen allemaal overzichtelijk data kunnen analyseren om op basis daarvan gedegen beslissingen te kunnen nemen. Maar welke business intelligence trends zijn nu eigenlijk belangrijk in 2020? Welke mogelijkheden zorgen ervoor dat u in het komende jaar de juiste beslissingen neemt? We zetten ze in dit artikel voor u op een rij.

1. Natural Processing Language (NPL)

Een belangrijke business intelligence trend op het gebied van het doorzoeken van data is de toename van het gebruik van Natural Processing Language. Hiermee kunnen bedrijfsprocessen op een zoekmachine-achtige manier geanalyseerd worden. Een vraag als ‘wat zijn de belangrijkste trends van het eerste kwartaal van 2020?’ wordt door NPL beantwoord met conclusies in de vorm van tekst en grafieken. Het programma kan zelf betekenisvolle trends herkennen en voorstellen maken.

Deze technische vooruitgang maakt het mogelijk dat niet-technische medewerkers zelfstandiger data kunnen interpreteren en analyseren. In combinatie met hun kennis van de business kan dit grote voordelen opleveren.

Er kan alleen niet van het ene op het andere moment met NPL begonnen worden, er zijn diverse voorstappen nodig. Om die reden zijn de werkwijzen om tot kwalitatieve data ook allemaal in de lijst met business intelligence trends voor 2020 terug te vinden.

2. DQ management (Datakwaliteitsmanagement)

In elk project komen er op een bepaald moment data-issues naar boven. Dit wil zeggen dat er onduidelijke, incomplete, onbetrouwbare of foute informatie in het rapportagesysteem voorkomt. Dergelijke dubieuze informatie kan de kwaliteit van alle data in het systeem bedreigen en ervoor zorgen dat er verkeerde beslissingen worden genomen.

Datakwaliteitsmanagement staat in het lijstje met business intelligence trends omdat in 2020 de snelle beschikbaarheid van zoveel mogelijk data niet langer essentieel is. Weten dat de data betrouwbaar is en op de hoogte zijn van de herkomst van die data is veel belangrijker.

Hiervoor is het van belang dat de verantwoordelijkheid voor de data niet bij de IT-afdeling ligt. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het systeem, niet voor de kwaliteit van de data. Datakwaliteitsmanagement begint met het bepalen dat de business voor de correctheid van de data moet zorgen.

3. Data governance

In het verlengde van datakwaliteitsmanagement komt data governance om de hoek kijken. Enkele jaren geleden was het beheren van de datakwaliteit bij veel organisaties een ondergeschoven kindje. Nu is de trend ontstaan dat organisaties data als een waardevol bezit zien en wordt er veel meer aandacht aan kwaliteit besteed.

Met data governance maakt een organisatie duidelijke afspraken over de werkwijzen en processen die helpen om het beheer van data binnen een organisatie te waarborgen. Dit komt erop neer dat niet zomaar iedereen data kan toevoegen, wijzigen of verwijderen. Leg als organisatie dus vast hoe er met data omgegaan moet worden en wie er beslissingsrechten hebben.

4. Data preparation

De vierde business intelligence trend voor 2020 is data preparation. Het doel van data preparation is dat alle data van hoge kwaliteit en consistent is, zodat data de juiste basis voor het maken van belangrijke beslissingen vormt. Hierbij wordt data vertaald naar terminologie die voor de gehele business begrijpelijk is.

Zo moeten de specifieke codes van iedere afdeling duidelijk zijn, moeten dubbele records verwijderd worden en is het nodig om velden te standaardiseren. Dit is in eerste instantie een flinke klus, maar door vooraf heldere afspraken te maken over waar data aan moet voldoen, levert het onder aan de streep uiteindelijk alleen maar tijdwinst op.

5. Data catalogs

Is data preparation voldoende om ervoor te zorgen dat alle beschikbare data duidelijke terminologie bevat? De trend richting data catalogs laat zien dat er een aanvulling nodig is. Met catalogs worden namelijk afspraken gemaakt over het interpreteren van data.

Zo kan er in een catalog worden beschreven dat er met bepaalde cijfers de omzet van het huidige kalenderjaar wordt bedoeld. Daarnaast kunnen tips, trucs en regels worden toegevoegd om gegevensbronnen te verrijken. Dit schept meer duidelijkheid voor het verklaren van de data.

Wat willen deze business intelligence trends zeggen?

Door technieken als NPL komt de nadruk meer op het voorwerk te liggen. De kwaliteit van data is essentieel om het juiste antwoord op belangrijke analytische vragen te krijgen.

Met al dat voorwerk van datakwaliteitsmanagement, data governance, data preparation en data catalogs worden organisaties gedwongen om meer en beter naar hun data te kijken. Dit zal gaan resulteren in een grotere acceptatie van de toegevoegde waarde van BI-producten en hun doel om besluitvorming binnen organisaties te verbeteren.

Is uw organisatie klaar voor de business intelligence trends van 2020? Accedis ondersteunt u graag met datamanagement om ervoor te zorgen dat uw organisatie ook wordt klaargestoomd voor het gebruik van Natural Processing Language.

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring