Wij scrummen, dus we zijn Agile!

Wij scrummen, dus we zijn Agile!

 

 

 

Het is al jaren een trend om bij met name softwareontwikkelingsprojecten volgens de Agile Scrum aanpak te werken. Het zogenaamde scrummen is dan ook door veel organisaties omarmd om aan te tonen dat zij als wendbaar, Agile bedrijf met de tijd meegaan. Maar is dat ook echt zo? Ben je als organisatie echt Agile als je Scrum gebruikt?

Het verschil tussen Scrum en Agile

De termen ‘Agile’ en ‘Scrum’ worden vaak als synoniemen van elkaar gebruikt, maar dat klopt niet. Agile is een manier van denken en handelen (behendig, lenig, wendbaar) en Scrum is een methodiek om Agile te kunnen werken. In werkelijkheid zijn er tientallen verschillende methodieken om Agile te werken. Scrum is daarvan het meest populair, maar ook Lean, Kanban en Extreme Programming zijn erg bekend.

Het scrummen helpt een organisatie om wendbaarder te worden. Het dwingt een organisatie om duidelijke doelen te stellen en te bepalen hoe die doelen bereikt moeten worden. Maar dat wil niet zeggen dat een organisatie door Scrum te gebruiken ook Agile is.

Door te scrummen wordt een organisatie niet Agile

Bij de uitvoering van Scrum loopt een project vaak vast doordat er in veel organisaties nog traditionele aannames en organisatiestructuren heersen. Dit komt omdat zij in principe nog gewoon klassieke organisaties zijn. Alles is daarop ingericht en daardoor blijft men ook op traditionele wijze beslissingen nemen. Het stroperige beleidsproces komt alleen te laat in beweging waardoor de koers niet snel genoeg verlegd kan worden.

De Agile manier van werken moet binnen de volledige organisatie worden geïntroduceerd, doorgevoerd, nageleefd en geaccepteerd worden.

Daar komt bij dat organisaties vaak teveel op de procesmatige kant van Scrum zijn gericht. Ze hechten belang aan het werken met lijsten (zoals een product backlog), de rollen (zoals een product owner) en de bijeenkomsten (zoals een daily scrum). Dit zorgt ervoor dat de vaardigheden, het gedrag van medewerkers, het samenwerken als team en het werkende resultaat uit het oog worden verloren.

Hoe wordt een organisatie wel Agile?

Het mag duidelijk zijn: scrummen werkt alleen bij een flexibele organisatie. Maar hoe bereik je dat? Allereerst is het essentieel dat de top van de organisatie zich committeert aan de nieuwe Agile manier van werken. Daarnaast moet de structuur van de organisatie radicaal veranderd worden. Traditionele structuren zijn in de regel hiërarchisch, star en traag. Omdat Agile organisaties juist snel moeten kunnen opereren, is het van belang dat de organisatiestructuur decentrale beslissingen en een breed beschikbare expertise faciliteert. 

Naast een soepele werkorganisatie met flexibele bedrijfsprocessen, draait het ook om strategische wendbaarheid en hoe de vertaling van strategie naar de operatie kan worden gewaarborgd. Om vanuit het bedrijfsbelang te kunnen werken aan projecten, moet de strategie helder zijn en moet men vertrouwen hebben in de uitvoering. Dat is de kapstok die nodig is om daadwerkelijk Agile te kunnen werken.


1 Volgens de definitie is Scrum geen methode maar een raamwerk waarbinnen mensen complexe, adaptieve problemen aanpakken en tegelijkertijd op een productieve en creatieve wijze producten opleveren met de hoogst mogelijke waarde.

 

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring