Accedis. Deze naam is niet zomaar gekozen. Accedis is afgeleid van het Latijnse woord ‘Accedere’, dat ondermeer betekent: toegang verlenen tot. Wij doelen hiermee specifiek op het toegang verlenen tot de kennis, kunde en vaardigheden van onze professionals, die wij ter beschikking stellen aan onze klanten. In alles wat wij doen voor onze klanten willen wij, op de eerste plaats kwaliteit leveren, maar daarnaast integer zijn, verantwoordelijkheid dragen, vertrouwen wekken en veerkracht tonen om op deze wijze van toegevoegde waarde te zijn. Dit komt tot uitdrukking in ons mission statement:

“Accedis is van toegevoegde waarde voor haar klanten in de financiële- en overheidswereld, zowel aan de businesskant als aan de ICT-kant, door hen op een bevlogen, professionele en integere wijze te ondersteunen bij het beter inrichten, beheersen, beheren en managen van hun informatievoorziening. Zij heeft hierbij de focus gericht op de werkterreinen: business-, informatie-, data-, project-, test- en ICT-management. Binnen de werkterreinen verlenen wij diensten op de gebieden van: beheer, ondersteuning en (bege)leiding, ontwerp en analyse, consultancy en advies, én (interim) management. Binnen de diensten is er speciale aandacht voor de vakgebieden procesoptimalisatie, data science, informatiebeveiliging, projectuitvoering en -beheersing, geautomatiseerd testen en ontwikkeling informatiesystemen. De materiekennis, de informatiseringskunde en de persoonlijke vaardigheden van haar hoog opgeleide professionals, die de brug vormen en formeren tussen business en ICT, staan aan de basis van deze kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, die begint met een professionele aanpak en werkwijze en die eindigt met het perfecte resultaat en de presentatie hiervan.

Onze klanten zijn daardoor in staat beter te functioneren en daardoor betere resultaten te behalen.”

 

missie business ict


Onze professionaliteit en motivatie ervaart u het beste in de praktijk. Wilt u meer weten over onze aanpak en werkwijze of heeft u een specifieke vraag of opdracht? Neem dan contact met ons op. Wij laten u graag onze toegevoegde waarde in de praktijk ervaren. De toegevoegde waarde die altijd begint met de vraag: “hoe kunnen wij onze klant helpen?”, als ‘special supplier’ van informatiseringsdiensten, uitgevoerd door onze professionals, de preferred candidates: specialisten en bruggenbouwers! Professionals die de kennis en kunde hebben en die over de vaardigheden beschikken om opdrachten adequaat uit te voeren om aldus de kwaliteit te leveren die gewenst is en die daardoor mensen ondersteunen en verbinden!

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring