professionals

De professionals zíjn Accedis. Zij zijn het fundament waarop de brug rust. Zij zijn de pijlers onder de brug. Zij zijn de bruggenbouwers. Zij nemen, in elke functie, de regie in het bij elkaar brengen van business en ICT, in het ondersteunen en verbinden van mensen. Zij stemmen ‘demand’ en ‘supply’ op elkaar af. Zij leveren kwaliteit. Om deze bruggenbouwers te zijn, om dit fundament te kunnen vormen en de pijlers van de brug te kunnen dragen, trekt Accedis de juiste professionals aan, laat deze zich ontwikkelen en ontplooien en de juiste opleidingen volgen. Elke functie binnen Accedis is gekoppeld aan een dienst op het betreffende werkterrein. Accedis hanteert onderstaand functiehuis.

Professionals functiehuis

Accedis streeft er naar professionals aan te trekken die hoogwaardig zijn opgeleid, HBO (ICT, bedrijfskunde, economie) of academisch (data analyse, informatica, wiskunde, econometrie, bedrijfskunde, economie). De basis voor het vervullen van de functies en het uitvoeren van de diensten wordt, naast de genoemde vooropleiding, gevormd door de materiekennis en de informatiseringskunde. Accedis acht het daarnaast van belang dat een aantal fundamentele eigenschappen in de bagage zit van de professionals. Met name wordt zeer veel waarde gehecht aan daadkracht, overtuigingskracht, zelfstandigheid en het vermogen om te netwerken.

Accedis trekt professionals aan die minimaal 5-10-15-20 jaar ervaring hebben in de functie die zij vervullen in ons functiehuis (respectievelijk voor functieniveau A, B, C, D). Slechts in een enkel geval worden professionals met minder dan 3 jaar ervaring (junioren) aangenomen.

Rollen

Binnen de functie moet de professional verschillende andere (Agile!) rollen kunnen spelen. Accedis kiest er nadrukkelijk voor deze rollen bij de bestaande functies in het functiehuis onder te brengen. Van de professionals wordt verwacht dat zij deze ‘Scrum/Agilerollen’ kunnen vervullen.

Nieuwe medewerkers

Accedis is voortdurend op zoek naar nieuwe medewerkers. Professionals, die HBO - ICT, bedrijfskunde, economie –, of academisch – data analyse, informatica, wiskunde, econometrie, bedrijfskunde, economie -, geschoold zijn. Bruis je van energie en heb je inmiddels 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar ervaring, of ben je recentelijk afgestudeerd en heb je inmiddels 1 à 2 jaar werkervaring op het snijvlak van business en ICT, dan komen we graag met je in contact. Deel je LinkedIn profiel met ons of stuur ons je CV en motiveer je reactie. Bellen kan natuurlijk ook naar Monique Prikkel of Wil Koks (023-5627555).

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring