HOE DE BLOCKCHAIN ZORGT VOOR BETER EN VEILIGER DATABEHEER

Blockchain Accedis

Banken, verzekeraars, pensioeninstellingen en vrijwel alle commerciële bedrijven verzamelen en beheren al hun klantdata zelf. Zo houden ze de regie over hun klantdata. Maar deze werkwijze maakt het vrijwel onmogelijk om klantgegevens juist en actueel te houden. Zou het niet veel beter zijn als de klant zélf zijn relevante gegevens beheert en die vrijgeeft aan organisaties zodra dat nodig is? Met de ontwikkeling van de blockchain komt deze mogelijkheid dichtbij.

Wat is de blockchain?

Over de blockchain is al veel gezegd en geschreven. Meestal in relatie tot de bitcoin. In deze video van de BBC over de werking van cryptocurrencies wordt in 2 minuten niet alleen duidelijk uitgelegd hoe een betaling met cryptogeld werkt; het laat ook zien hoeveel kansen de onderliggende technologie – de blockchain – biedt. Ook dit Nederlandse filmpje over de blockchain geeft een goed, zij het iets omslachtiger beeld.

Kort gezegd is de blockchain een digitaal grootboek, waarin transacties worden vastgelegd. Wat maakt dit grootboek nu zo bijzonder?

 1. Het is decentraal: alle transacties worden decentraal opgeslagen. Er is niet 1 centrale eigenaar van de data, maar duizenden computers leggen de transacties vast. 
 2. Het is traceerbaar: alle transacties worden vastgelegd en kunnen op elk moment weer opgezocht worden. 
 3. Het is veilig: de encryptie (codering) is heel sterk en hoe meer computers er verbonden zijn, hoe lastiger het voor hackers wordt om in te breken.

De blockchain in de praktijk

Hoewel veel mensen vooral aan bitcoins denken als ze het woord blockchain horen, is dit unieke mechanisme veel breder inzetbaar. Het wordt al in meerdere landen ingezet bij:

 • persoonsregistraties
 • financiële transacties
 • ticketverkoop
 • vastleggen van voorraden
 • volgen van geïmporteerd voedsel

Het gaat nog vaak om kleine initiatieven. Toch zijn er ook al zeer aansprekende voorbeelden te noemen. Eén daarvan is Encrypgen, een Amerikaans bedrijf dat DNA-gegevens via de blockchain veilig opslaat.

In Amerika kun je voor een steeds lager bedrag een DNA-scan laten doen om daarmee sluimerende gezondheidsrisico’s in kaart te brengen. Booming business, maar niet veilig. Want de klant krijgt zijn DNA-profiel mee op een USB-stick of in de cloud. Wil hij zijn gegevens laten controleren door een ziekenhuis, dan moet hij de gegevens opsturen. Maar waar slaat het ziekenhuis die gegevens vervolgens op? En hoe beveiligen ze die persoonlijke data? Encrypgen slaat de DNA-profielen op via de blockchain. Alles staat veilig en volledig gecodeerd in de blockchain en de klant houdt zelf de controle over zijn gegevens. Wil hij een ziekenhuis inzage geven, dan geeft hij ze een beperkt aantal dagen toegang.

Beter en veiliger databeheer van uw persoonsgegevens

De manier waarop Encrypgen voor beter en veiliger databeheer zorgt, kan ook toegepast worden op naw-gegevens. Bij een verandering van baan, opleiding, verzekering, dokter... er wordt vrijwel altijd gevraagd om een kopie van uw identiteitsbewijs. Wat gebeurt er met die kopie? Hoe lang en hoe bewaren ze het? Vertrouwt u blindelings op deze instanties, of houdt u liever zelf de regie?

Blockchain-mechanisme biedt kansen voor databeheer banken, verzekeraars, pensioenfondsen

De meeste bedrijven geven er de voorkeur aan hun databeheer in eigen hand te houden. Er sluipen echter makkelijk fouten in en klanten kunnen vergeten een adreswijziging of wijziging in hun privésituatie door te geven. Hoe meer klanten een bedrijf heeft, hoe meer het achter de feiten aanloopt. Daarnaast is een centrale database gevoelig voor cyberaanvallen. Eén lek en alle data wordt gestolen. Door te werken via het blockchain-mechanisme wordt vervuiling van de database en cyberaanvallen op data van klanten voorkomen.

Regie bij klant leidt tot hogere datakwaliteit

Stel nou dat een klant zijn eigen data kan beheren. Dat hij zelf zijn gegevens kan beheren en een verhuizing / naamsverandering / huwelijk / overlijden niet op 25 verschillende plaatsen door hoeft te geven. En dat hij zelf kan aangeven welke informatie hij (tijdelijk) wil vrijgeven aan een bepaalde instantie. Zonder twijfel gaat de datakwaliteit direct omhoog. Maar welke consequenties zou deze switch in eigenaarschap nog meer met zich meebrengen?

Voordelen van databeheer via de blockchain:

De regie neerleggen bij de klant en transacties in klantdata opslaan via de blockchain brengt veel voordelen met zich mee:

 • de kwaliteit van de data verbetert
 • de privacy wordt beter beschermd
 • minder vatbaar voor hackers
 • minder tussenpersonen nodig
 • minder handmatige verwerking van wijzigingen in klantgegevens
 • snellere transacties
 • lagere kosten

De grootste uitdaging voor blockchain in databeheer

Privacy, veiligheid, kosten.. eigenlijk wordt alles beter als databeheer via de blockchain gedaan gaat worden. De grootste uitdaging bij de switch van gecentraliseerd databeheer naar het decentrale blockchain-mechanisme zit hem niet in de technologie, maar in de mindset van bedrijven. Willen banken en verzekeraars de controle over hun klantdata uit handen geven? Hoewel het ze veel voordelen kan opleveren, zullen ze er vermoedelijk toch niet zelf op gaan sturen. Daarvoor is de switch te groot.

De klant als regisseur: een duidelijk toekomstbeeld

Hoewel banken, verzekeraars en andere instanties die klantgegevens verzamelen er nog huiverig voor zijn, is de verwachting dat de klant uiteindelijk regisseur van zijn eigen data gaat worden. Hij zal zijn persoonsgegevens in de toekomst zelf gaan beheren en een ander slechts toegang geven wanneer hij dat zelf nodig acht. Gewenst, of niet, die beweging zal op gang komen. De blockchain zal steeds meer de standaard worden, of het nu gaat om transacties van geld, contracten, DNA-profielen of NAW-gegevens. En dan moeten bedrijven wel mee.

Hoe zorgt u voor een goed klantenbestand?

Ieder bedrijf met een groot klantenbestand weet hoe makkelijk zo’n bestand vervuild raakt. Vindt u het up-to-date houden van uw klantdata ook een uitdaging? Wilt u eens sparren over het verbeteren van de datakwaliteit, over het veilig opslaan van data of over ontwikkelingen zoals de blockchain en wat die voor u betekenen?

Neem dan gerust contact met ons op en mail naar info@accedis.nl of bel op 023 562 7555. 

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring