Een gesloten feedback loop is essentieel voor een relevant product

Een gesloten feedback loop is geen optie, maar een noodzakelijk onderdeel bij het ontwikkelen van een product of dienst voor klanten of medewerkers. De feedback van deze potentiële gebruikers en de verbeteracties die op basis van de verkregen feedback genomen worden, zijn namelijk cruciaal voor het succes van het uiteindelijk op te leveren product.

Wat is een feedback loop?

Een feedback loop maakt het mogelijk om tijdens de ontwikkeling van een product of dienst de potentiële gebruikers hun ervaringen te laten delen met het ontwikkelteam en visa versa. Het brengt ontwikkelaars en hun doelgroep zo dicht als mogelijk bij elkaar, waardoor ontwikkelaars de gebruikers beter (gaan) begrijpen. Op die manier wordt de best passende oplossing geleverd die het probleem, de vraag of de beoogde vernieuwing daadwerkelijk realiseert . De gesloten feedback loop speelt hierin een cruciale rol.

Een gesloten feedback loop is een proces dat sterke gelijkenis vertoond met de kwaliteitscirkel van Deming, ook wel bekend als de PDCA-cyclus. Net als deze kwaliteitscirkel is een gesloten feedback loop een middel om de kwaliteit en relevantie van een product of dienst zoals bijvoorbeeld de eerder genoemde app op continue basis te toetsen, te verbeteren en relevanter te maken.

Een gesloten feedback loop bestaat minimaal uit de volgende onderdelen:

  • creëren van mogelijkheden om feedback te geven;
  • verzamelen van de gegeven feedback;
  • analyseren van de gegeven feedback, samen met de gever(s);
  • verwerken en terugkoppelen van de feedback aan de gever(s);

Het belang van een gesloten feedback loop

De reden waarom een product of dienst ontwikkeld wordt, is omdat er in de markt een kans wordt gezien om te onderscheiden of om een probleem op te lossen. Kortom, om het leven door gebruik van een product of dienst makkelijker, eenvoudiger, goedkoper of sneller te maken. Als bijvoorbeeld een bank besluit om een app te laten ontwikkelen zodat klanten eenvoudig betaalverzoeken kunnen versturen, is het belangrijk dat die klanten de uiteindelijke app ook als een verbetering ervaren ten opzichte van de huidige situatie en mogelijkheden.

Een voorbeeld: de Feedback loop laten werken bij app ontwikkeling

Door een groep klanten tijdens het ontwikkelproces om feedback op eerste versies van de app te laten geven, ontstaat er een feedback loop. Mensen kunnen dan vertellen wat ze als goed en minder goed aan de app ervaren. Als daarna de gegeven feedback wordt geanalyseerd en verwerkt, verbetert dat de kwaliteit en relevantie van de app. Hiermee wordt de feedback loop verder gesloten.

Het verwerken van die feedback, en het terugkoppelen van deze acties aan de feedbackgevers is cruciaal om de feedback loop volledig te sluiten. Dit zorgt niet alleen voor een betere app, de feedbackgevers voelen zich ook serieus genomen. Daarnaast creëert deze terugkoppeling loyaliteit bij de feedbackgevers.

Laat de feedback loop continue draaien

Eenmaal een gesloten feedback loop tijdens het ontwikkelproces laten draaien kan al de nodige voordelen met zich meebrengen. Maar het meeste succes wordt bereikt als die feedback loop gewoon oneindig draait. Niet alleen tijdens het ontwikkelproces, maar ook als de app eenmaal is uitgebracht.

Een voorbeeld: hoe kan de feedback loop blijvend gesloten worden

Nadat de app is uitgebracht kan er bijvoorbeeld via in-app feedback en/of beoordelingen in de App- of Play Store nog veel meer waardevolle feedback worden opgehaald. Door deze feedback in nieuwere versies van de app te verwerken, en gebruikers mee te nemen in wat er met hun feedback wordt gedaan - ook als deze niet direct verwerkt wordt - wordt de relevantie (en daarmee de levensduur) van de app verder vergroot en verlengd.

Meer informatie over een gesloten feedback loop

Wilt u meer weten over een het creëren en onderhouden van een gesloten feedback loop en hoe Accedis dit proces tijdens ontwikkelingstrajecten toepast? Neem dan contact met ons op.

Wilt u meer over feedback lezen?:
Kwalitatieve klantfeedback verzamelen: hoe en waarom?
Kwantitatieve klantfeedback: is uw klant tevreden?

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring