Accedis voert haar werkzaamheden uit voor hoofdzakelijk de financiële- en overheidsinstellingen:

Financiële instellingen Overheidsinstellingen
 • Banken
 • Verzekeraars
 • Pensioeninstellingen
 • Hypotheek- en kredietinstellingen
 • Betalings- en beleggingsinstellingen
 • Overige gerelateerde instellingen
 • Gemeenten
 • Provincies en waterschappen
 • Ministeries
 • Innings- en uitkeringsinstanties
 • Diensten, inspecties, toezichthouders en uitvoerders
 • Overige gerelateerde instellingen

 

Financiële instellingen

De behoefte aan het herinrichten van de informatievoorziening binnen de financiële instellingen is groot. Deze behoefte wordt aan de businesskant voornamelijk veroorzaakt door de wens te groeien en de dienstverlening te verbeteren. Dit leidt vervolgens tot overnames, fusies, integraties, reorganisaties, afstotingen, optimalisatieslagen, ontvlechtingen en dat weer tot de noodzaak de afdelingsinrichting, dienstpresentatie, productinnovatie, klantbenadering en ketenintegratie te verbeteren. Gevolg: organisatieverbetering! Aan de ICT-kant wordt het voornamelijk veroorzaakt door de noodzaak tot kostenbesparing en tot sneller en betrouwbaarder leveren. Dit leidt vervolgens onder meer tot het gebruik van mobile, Cloud, STP, digitalisering, robotisering, blockchain, Agile, Scrum, DevOps en dit weer tot rationaliseren, standaardiseren, uniformeren, integreren en migreren van architecturen, systemen en applicaties. Gevolg: architectuur-, systeem- en applicatieverbetering! Last but not least is er de, veelal, noodzakelijke (veranderende) wet- en regelgeving, die het toezicht moet verbeteren, het vertrouwen moet terugwinnen en de transparantie moet vergroten. En dus richtlijnen voor: balansversterking, risicobeheersing, compliancy, procesoptimalisatie, informatieverstrekking, informatiebeveiliging, databeheer, databeveiliging, data science etc., daarom: Basel, Solvency, IFRS, MiFID, Sox, FATCA, WFT, CDD, KYC, AML, GDPR/AVG, Riskmanagement, Security etc. Gevolg: programma-, proces- en procedureverbetering!

 Markt financiele instellingen


Gevolgen voor de financiële instellingen: enerzijds de absolute noodzaak tot het verbeteren van de organisatie, de programma’s, processen en procedures en anderzijds de noodzaak tot het verbeteren en beter beheren van de architecturen, systemen en applicaties. En dus herinrichting van de informatievoorziening.

 

Overheidsinstellingen

Ook binnen de overheid is de behoefte aan het herinrichten van de informatievoorziening groot. Deze wordt aan de businesskant voornamelijk veroorzaakt door de voortdurende noodzaak de service, ingegeven door de eisen en wensen van burgers, bedrijven en organisaties, te verbeteren. Dit leidt vervolgens tot betere en uitgebreidere registratie, informatie, onderzoek, advies, toezicht, uitvoering, bewaking en beheer en dat weer tot de noodzaak de afdelingsinrichting, processen, klantbehandeling, klantbenadering en producten te verbeteren. Gevolg: organisatieverbetering! Aan de ICT-kant wordt het ook hier voornamelijk veroorzaakt door de noodzaak tot kostenbesparing en tot sneller en betrouwbaarder leveren. Dit leidt vervolgens onder meer tot het gebruik van mobile, Cloud, STP, digitalisering, robotisering, blockchain, Agile, Scrum, DevOps en dit weer tot rationaliseren, standaardiseren, uniformeren, integreren en migreren van architecturen, systemen en applicaties. Gevolg: architectuur-, systeem- en applicatieverbetering! Tenslotte, is er ook hier de, veelal, noodzakelijke (veranderende) wet- en regelgeving, die het toezicht moet verbeteren, het vertrouwen moet terugwinnen en de transparantie moet vergroten. En dus richtlijnen voor: risicobeheersing, compliancy, procesoptimalisatie, informatieverstrekking, informatiebeveiliging, databeheer, databeveiliging, data science etc. met betrekking tot: gemeentelijke, provinciale- en waterschapsbelastingen, OB, LB, VPB, KB, AOW, ANW, PGB, WW, ZW, Wajong, WAO, WIA, GDPR/AVG, Riskmanagement, Security etc.. Gevolg: programma-, proces- en procedureverbetering!

Markt financiele instellingen


Gevolgen voor de overheidsinstellingen: enerzijds de absolute noodzaak tot het verbeteren van de organisatie, de programma’s, processen en procedures en anderzijds de noodzaak tot het verbeteren en beter beheren van de architecturen, systemen en applicaties. En dus herinrichting van de informatievoorziening.

 

Verandering dus! Accedis focust zich op deze veranderingen. Zij laat haar professionals voortdurend kennis nemen van deze veranderingen. Zij leidt haar professionals voortdurend op in de kennis van de materie: markt, producten en diensten, wet- en regelgeving, pakketten en in de kunde op het gebied van de informatisering: werkterreinen, diensten, vakgebieden, methoden en technieken en pakketten en tools. Onze professionals stellen deze kennis en kunde continu ter beschikking aan onze klanten. Zij zijn daardoor van toegevoegde waarde.

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring