Optimalisatie van AFAS-processen

Optimalisatie van AFAS-processen

Iedere organisatie heeft weleens te maken met verandertrajecten en procesoptimalisaties. In dergelijke gevallen is een optimalisatie van AFAS-processen noodzakelijk, op die manier kunnen bijvoorbeeld nieuwe workflows door de AFAS software worden ondersteund. Voor een dergelijke optimalisatie kan onze AFAS-specialist Lub Pasterkamp worden ingeschakeld. Hij zorgt voor de procesoptimalisatie en geeft advies.

Een AFAS-specialist voor het stroomlijnen van processen

Lub Pasterkamp wordt als AFAS-specialist doorgaans ingezet bij verandertrajecten waarbij bedrijfsprocessen worden gestroomlijnd. Op zo’n moment vindt er een optimalisatie van AFAS-processen plaats, zodat het beter op de nieuwe bedrijfsprocessen aansluit. Dit stroomlijnen van bedrijfsprocessen houdt in dat processen worden geoptimaliseerd, ingekort of juist uitgebouwd.

De eerste stap van de optimalisatie houdt in dat er wordt beschreven hoe het proces precies moet gaan lopen. Vervolgens wordt er een functioneel ontwerp met een technische uitwerking geschreven. Lub maakt hierin een analyse van de huidige situatie en de gewenste nieuwe situatie.

De kosten versus de baten

Bij deze analyse van de optimalisatie van AFAS-processen wordt ook meegenomen of de procesoptimalisatie wel zin heeft, of de kosten niet te hoog zijn ten opzichte van de baten. Als het bijvoorbeeld om een procesoptimalisatie gaat voor het aanvragen van een sabbatical, is het namelijk het afwegen waard of een optimalisatie van AFAS-processen met zo’n 40 tot 80 uur werk opweegt tegen de kosten.

Procesoptimalisaties zijn namelijk geschikt voor het automatiseren van veelvoorkomende werkzaamheden en de aanvraag van een sabbatical komt niet vaak voor.

De bouwfase tijdens de optimalisatie van AFAS-processen

Zodra het functioneel ontwerp is goedgekeurd, zal Lub met een team de aanpassingen binnen AFAS gaan maken. Hij richt de web lay-out en workflows in, zet rapportages en analyses op en zorgt voor optimale workflows, met als resultaat een functionele acceptatietest. Hierbij worden onderdelen van het eindproduct werkend in een testomgeving aangeboden.

Na de eerste testen wordt het eindproduct in een acceptatieomgeving gezet voor een gebruikers acceptatietest. De gebruikers of systeemeigenaren bepalen hier of de onderdelen van het eindproduct goed genoeg zijn om te implementeren.

Wanneer alle testen zijn doorlopen wordt de gewenste optimalisatie goedgekeurd en in productie genomen. Hierna volgt er nog een week nazorg voor het ondersteunen van gebruikers en het schrijven van documentatie.

Het overbrengen van kennis en enthousiasme

Door zijn jarenlange ervaring als AFAS-specialist is Lub erg bedreven in het overbrengen van kennis. Hij gebruikt zijn kennis en kunde om junior medewerkers die de AFAS-software moeten gaan beheren de fijne kneepjes van het vak te leren. Hij werkt als meewerkend voorman en leidt tegelijkertijd het hele team op.

Door hen alle tips en trucs die tijdens de AFAS-training niet aan bod komen te leren, kunnen interne beheerders na afloop van het traject zelfstandig met AFAS werken en zelf aanpassingen maken. Hij deelt graag zijn enthousiasme voor het vak en zorgt ervoor dat medewerkers bevlogen en gemotiveerd achterblijven.

Behoefte aan ondersteuning bij de optimalisatie van AFAS-processen?

Heeft uw organisatie behoefte aan ondersteuning bij de optimalisaties binnen AFAS-software? Neem dan contact met ons op om na te vragen wanneer onze AFAS-specialist Lub Pasterkamp weer beschikbaar is.

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring