Agile Velocity: inzicht in het tempo van scrumteams

AgileVelocity

Bedrijven die met de Agile Scrum methode werken, hebben geen van tevoren volledig vastgelegde planning, waarin alle fasen van het project zijn besproken. Ze werken met sprints van 2 tot 4 weken, waarin ze steeds zoveel mogelijk user stories opleveren: kleine subdoelen van het grote project. Maar een opdrachtgever wil natuurlijk wel graag weten wanneer het product, of een deel daarvan, af zal zijn. Om dit te kunnen voorspellen wordt de ‘agile velocity’ berekend. Wat dit is en welke inzichten dit u geeft, leest u in dit artikel.

Wat is agile velocity?

De term ‘velocity’ betekent letterlijk snelheid. De agile velocity van een scrumteam geeft aan hoe snel dit team werkt. Dit hangt nauw samen met planning pokersessies. In deze sessies bepaalt een scrumteam hoe complex een user story is en hoeveel user stories ze per sprint kunnen realiseren. Hoe complexer een user story, hoe meer tijd hij (meestal) in beslag neemt en hoe meer pokerpunten hij krijgt.


Eenvoudige user stories die nauwelijks werk meebrengen, zijn misschien slechts 1 punt waard. Is een user story heel groot of complex, dan krijgt hij 20, 40 of 100 punten. Deze user stories worden nog opgebroken in kleinere stories die wel in één sprint te realiseren zijn.


Met de agile velocity wordt het aantal punten bedoeld dat een scrumteam in 1 sprint kan realiseren. Na 1 sprint kun je hier eigenlijk nog niks over zeggen, maar na 4 of 5 sprints vaak wel. Op basis van de gerealiseerde velocity kan een grafiek worden opgesteld die kan worden doorgetrokken. De bovenste lijn geeft het meest positieve scenario weer, waarin het team in iedere sprint het maximale aantal punten realiseert. De onderste lijn schetst het scenario waarin het team altijd het minimum aantal punten realiseert.Agile estimation


Naarmate een team meer ingewerkt raakt, realiseert het team vaak meer punten in één sprint, en kan deze grafiek opnieuw getekend worden. Als de backlog goed in kaart is gebracht, kun je hiermee vaststellen na hoeveel sprints de backlog, of een deel daarvan, is weggewerkt. De agile velocity wordt dan ook vooral gebruikt om management teams inzicht te geven in de snelheid van het proces.

Plannen op basis van agile velocity

Om op basis van de velocity een realistische inschatting te maken van toekomstige opleverdata, is het wel van belang dat het team stabiel is. In de praktijk is de velocity vaak geen rechte lijn. Naarmate de teamleden meer ervaring hebben kan het aantal punten per sprint oplopen. En als er wisselingen zijn binnen het team, of er zijn mensen ziek of op vakantie, loopt het aantal vaak tijdelijk terug. Agile velocity zegt dus iets over de hoeveelheid punten die een team kan realiseren onder gelijke omstandigheden.

Ieder team zijn eigen benchmark

Om te bepalen hoe complex een user story is, kiest een scrumteam één specifieke user story uit om als benchmark te gebruiken voor toekomstige stories. Vaak nemen ze hiervoor een story uit de eerste sprint, met een gemiddelde complexiteit: niet al te moeilijk, maar ook niet al te simpel. Aan de hand van deze benchmark bepaalt het team in alle toekomstige sprints zo objectief mogelijk hoe complex de user stories zijn en hoeveel stories ze per sprint kunnen realiseren.

Teams beoordelen of vergelijken: een no-go

Ieder scrumteam kiest, onafhankelijk van andere teams, zijn eigen benchmark-story uit. En ieder team heeft zijn eigen manier van punten toekennen. User story X kan bij team A 5 punten krijgen, en bij team B 8 punten. Dat geeft deze teams een andere velocity, maar dat zegt niets over de snelheid waarmee een team opereert. Het is dan ook niet mogelijk om op basis van de agile velocity de prestaties van het ene team met die van het andere team te vergelijken. Management teams kunnen de agile velocity dus niet inzetten voor het aansturen en vergelijken van projectteams. Het is alleen bedoeld als tool om de tijd in kaart te brengen die teams nodig hebben om de backlog weg te werken.

Meer weten over Agile Scrum of agile velocity?

Wilt u Agile Scrum implementeren in uw organisatie en heeft u daar een coach of adviseur bij nodig? Of werkt u al agile en kunt u regelmatig een interim Product Owner, Scrum Master, business analist of teamlid gebruiken? Wij kunnen al deze rollen voor u invullen. Interesse? Neem dan contact op met Accedis via info@accedis.nl of bel 023-5627555.

-Accedis levert als detacheringsbureau diensten op het gebied van informatievoorziening-

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring