Is de rol van de functioneel beheerder uitgespeeld? ABSOLUUT NIET

 

Scrum processIn de Agile wereld zoek je als functioneel beheerder naar jouw toegevoegde waarde. Waar is de documentatie die ik nodig heb? Waarom ben ik niet betrokken bij de implementatie? Is er wel nagedacht over autorisaties voor het nieuwe systeem? Wie pakt de gemelde incidenten met de juiste prioriteit op?
Snel en vaak opleveren is belangrijker. Toch? Schijn bedriegt. Elk Agile team wil kwaliteit opleveren in kleine pakketjes, in regelmatige frequentie, om de betrokkenheid van eindgebruikers en klanten te vergroten en om te toetsen of ze op de juiste weg zitten. Geen enkel Agile team wil ondermaatse kwaliteit opleveren en geconfronteerd worden met een hausse aan incidenten en problemen, omdat dit de voortgang belemmert en het vertrouwen beschaamt. De theorie van Agile werken voorziet in het opleveren van kwalitatief hoogwaardige componenten. Het moet wel in de praktijk toegepast worden en daar kun jij als functioneel beheerder een rol in spelen.
Als functioneel beheerder moet je lid zijn van een Agile team waarvan de op te leveren componenten jouw beheerwerkzaamheden raken. Je moet betrokken zijn bij het opstellen van user stories en refinements, bij het testen en bij de reviews. Zorg ervoor dat user stories worden opgesteld voor de noodzakelijke beheerdocumentatie, voor acceptatiecriteria, voor autorisaties en geef duidelijk aan wat de minimale vereisten voor de documentatie zijn. Maak afspraken met de Product Owner over het prioriteren van deze user stories en over hoe om te gaan met gemelde incidenten.
Als functioneel beheerder moet je je manifesteren tijdens de planningssessies en de daily stand-ups om jouw belangen voor het voetlicht te brengen. En je moet tijdens de retrospectives duidelijk jouw zorgen kenbaar maken. En successen melden.
Als functioneel beheerder moet je pro-actief jouw rol pakken in de Agile wereld. Wees voorbereid op de nieuwe manier van werken door je in te lezen, te sparren met collega functioneel beheerders en door Agile cursussen te volgen.
Jouw rol is absoluut niet uitgespeeld als je de uitdaging aandurft.

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring