IFRS 17: wat is de impact?

IFRS 17 impact

In mei 2017 is IFRS 17 gepubliceerd: de nieuwe standaard voor de waardering van verzekeringscontracten. Verzekeraars hebben tot 2021 de tijd om de nieuwe standaard te implementeren. Een flinke klus, want de implementatie van IFRS 17 brengt vele uitdagingen met zich mee. Maar wat houdt deze nieuwe standaard precies in? Waarom is de aanpassing nodig? En welke voordelen brengt IFRS 17 met zich mee? Lees alles over de impact van IFRS 17.

Wat is IFRS 17?

Sinds januari 2005 zijn beursgenoteerde bedrijven verplicht te rapporteren volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Deze internationale verslaggevingsstandaarden zijn in het leven geroepen om jaarverslagen wereldwijd beter vergelijkbaar te maken.

In mei 2017 werd IFRS 17 gepubliceerd. IFRS 17 richt zich specifiek op verzekeringsbedrijven en schrijft voor hoe zij hun contracten, contractverplichtingen en reserveringen moeten vastleggen. Namelijk op basis van de actuele waarde.

Het doel van de nieuwe standaard is dat alle verzekeraars dezelfde uitgangspunten hanteren bij de waardering van verzekeringscontracten. Alleen dan is het mogelijk om de resultaten en toekomstverwachtingen van de ene verzekeraar te vergelijken met de andere. Omdat het een internationale norm is, maakt IFRS 17 het ook mogelijk om de resultaten van een Nederlandse verzekeraar te vergelijken met die van een Belgisch of Duits verzekeringsbedrijf.

Waarom is een nieuwe standaard nodig?

IFRS 17 vervangt de voorgaande rapportagestandaard voor verzekeringsbedrijven: IFRS 4 II. Ook IFRS 4 II was bedoeld om de waarderingsregels voor verzekeringsverplichtingen te uniformeren. Maar dat project bleek zó complex, dat het binnen IFRS 4 II nog steeds lastig bleef om jaarrekeningen van verschillende verzekeraars met elkaar te kunnen vergelijken. Ook zijn de uitgangspunten voor het waarderen van verplichtingen en de uitgangspunten voor het waarderen van beleggingen op dit moment niet goed op elkaar afgestemd.

Daarom is in mei 2017 de IFRS 17-standaard gepubliceerd. Die schrijft voor dat verzekeringscontracten voortaan op basis van de actuele waarde moeten worden gewaardeerd. Dat klinkt logisch en simpel, maar het heeft veel impact op de resultaatverantwoording.

Wat zijn de voordelen van IFRS 17?

Het belangrijkste voordeel? Rapporteren op basis van de actuele waarde zorgt voor meer transparantie. En dat brengt weer vele andere voordelen met zich mee:

1. Meer inzicht in financiële gezondheid

IFRS 17 geeft inzicht in de winstgevendheid van nieuwe en bestaande producten en bedrijfsactiviteiten. Dit geeft beleggers, actuarissen en analisten duidelijk inzicht in de financiële gezondheid van verzekeraars. Zo kunnen zij betere keuzes maken.

2. Inzicht in herkomst en kwaliteit van de winst

De afzonderlijke presentatie van de verzekeringstechnische en financiële resultaten geeft meer duidelijkheid over de bronnen en de kwaliteit van de winst.


3. Meer consistentie in waarderingsgrondslag voor opties en garanties

De waarderingsgrondslagen voor opties en garanties worden consistenter en transparanter. Dat heeft positieve gevolgen voor verzekeraars die goed presteren:

  • Lagere kapitaalkosten
  • Fusie- en overnameactiviteiten worden makkelijker
  • Meer investeringskapitaal
  • Meer vertrouwen van beleggers

4. Betere beoordeling van producten

Na implementatie van IFRS 17 kunnen producten door middel van data-analyse beter beoordeeld worden op basis van feitelijke historische gegevens. Ook kunnen verzekeraars stappen zetten richting gepersonaliseerde verzekeringspakketten, afgestemd op de klantbehoefte.

5. Overige voordelen

Waarschijnlijk gaan er nog veel meer effecten optreden bij de invoering van IFRS 17. Omdat IFRS 17 nog in ontwikkeling is, zijn sommige zaken nog interpretabel. Daardoor zijn nog niet alle effecten goed te voorspellen. Maar ook aan de volgende effecten kan gedacht worden:

  • Meer volatiliteit in het financiële resultaat en het eigen vermogen door het hanteren van actuele disconteringsvoeten.
  • Impact op strategische beslissingen zoals beleggingsspreiding

Hoe zorgt u voor een succesvolle implementatie?

IFRS 17 brengt veel voordelen met zich mee. Hoewel de nieuwe standaard pas in 2021 volledig operationeel hoeft te zijn, loont het dus om zo snel mogelijk te starten met de implementatie. Oók omdat die implementatie flink wat uitdagingen met zich meebrengt. Kunt u daar hulp bij gebruiken?

Neem contact met ons op en mail naar info@accedis.nl of bel op 023 562 7555.

-Accedis levert als detacheringsbureau diensten op het gebied van informatievoorziening-

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring