KNOW YOUR CUSTOMER PROCESSEN EN HET BELANG HIERVAN

38834572 m

Know Your Customer. Dit principe wordt steeds belangrijker voor Europese vermogensbeheerders. Om witwassen van geld en financiering van terrorisme tegen te gaan, is iedere Europese financiële instelling verplicht zijn klant te screenen vóórdat deze een product of dienst bij hem afneemt. Maar wat houdt Know Your Customer nu precies in? Voor wie is dit belangrijk? En waarom is het zo lastig dit goed te implementeren?

Know Your Customer: wat betekent dit?

Het Know Your Customer (KYC) principe - ook wel Customer Due Diligence of CDD genoemd - schrijft voor dat een financiële instelling zijn klant goed moet kennen voordat deze als klant wordt geaccepteerd. Voordat iemand een rekening kan openen, een beleggingsproduct kan afnemen of een hypotheek of lening kan afsluiten, moet hij geïdentificeerd en gescreend worden: wie is deze persoon, van welk land is hij fiscaal inwoner, kan hij een risico vormen, wat zijn de intenties met het af te nemen financiële product?

Waarom moet iemand gescreend worden voordat hij klant wordt?

KYC-maatregelen zijn erop gericht te voorkomen dat financiële organisaties zaken doen met kwaadwillende, criminele partijen. De screening is nodig om te weten met wie u precies zaken doet. Zo voorkomt u dat klanten:

  1. belasting ontduiken
  2. geld witwassen
  3. terrorisme of andere criminele activiteiten financieren

Voor wie is goed KYC-beleid belangrijk?

Alle financiële instellingen die zich bezighouden met vermogens van hun klanten, zijn verplicht een goed KYC of CDD-beleid te voeren. Niet alleen banken, maar ook verzekeraars, accountants, financieel adviseurs en zelfs advocaten zijn verplicht het bij de belastingdienst te melden als hen iets vreemds opvalt aan een klant. Financiële instellingen functioneren hiermee eigenlijk als verlengstuk van de belastingdienst. Zo wordt het steeds moeilijk om de belasting te ontduiken.

Waarom is een goed KYC-beleid belangrijk?

Een goed Know Your Customer-beleid is om meerdere redenen belangrijk:

  1. U voorkomt dat u zaken doet met partijen die uw diensten misbruiken voor witwaspraktijken, het plegen van fraude of het financieren van terroristische activiteiten.
  2. Terroristische aanslagen worden vrijwel altijd gefinancierd met zwart geld; het tegengaan van zwart geld is dus van groot belang voor de internationale veiligheid.
  3. Door uw klant aan een gedegen onderzoek te ontwerpen, bestrijdt u integriteitsrisico’s en reputatieschade.
  4. U heeft het vertrouwen van uw klanten hard nodig en u krijgt dit alleen als u zich zelf aan de wet- en regelgeving houdt.

Welke wetgeving ligt aan KYC ten grondslag?

Het KYC-beginsel is niet bedacht door financiële instellingen. Sterker nog, veel bedrijven ervaren diverse uitdagingen bij de implementatie van het KYC-beleid. KYC maatregelen volgen uit Nederlandse en Europese wetgeving, die op hun beurt voortkomen uit onder andere twee internationale verdragen:

  1. De Common Reporting Standard (CRS). Dit verdrag komt voort uit de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Steeds meer landen ondertekenen dit verdrag, waaronder recentelijk ook Panama. Een interessante ontwikkeling, met het oog op de Panama Papers.
  2. De Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Dit verdrag is specifiek door de Verenigde Staten afgesloten met veel landen over de wereld.

Beide verdragen richten zich op het tegengaan van belastingontduiking, en verplichten financiële instellingen de gegevens van hun klanten door te geven aan de lokale belastingdienst. Het gaat dan om persoonsgegevens, vermogens en Tax Identification Numbers (het internationale equivalent van ons BSN). Voor Nederlandse belastingbetalers gebeurt dit al via de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA). De belastingdiensten van de landen die de verdragen hebben ondertekend, kunnen deze gegevens ook met elkaar delen als daar aanleiding toe is. Op deze manier wordt het voor kwaadwillenden steeds lastiger om vermogen aan de belasting te onttrekken door het naar het buitenland weg te sluizen of er terroristische praktijken mee te financieren.

Binnen de wetgeving is onderscheid aangebracht in de categorieën Anti Money Laundering (AML) en Financial Economic Crime (FEC). Witwaspraktijken vallen onder AML, terrorismefinanciering valt onder FEC.

Hoe kunt u KYC succesvol implementeren?

Het inrichten van gedegen KYC-processen is wettelijk verplicht. Maar het implementeren hiervan is niet altijd eenvoudig. Er zijn verschillende stakeholders en het proces kent een aantal grote uitdagingen. Wat deze uitdagingen zijn en hoe u voor een succesvolle implementatie kunt zorgen, kunt u lezen in het blog Uitdagingen bij Know Your Customer-processen.

Wilt  u meer informatie over Know Your Customer processen, of wilt u hulp inschakelen bij het implementeren hiervan? Neem dan contact met ons op en mail naar info@accedis.nl, U kunt ons natuurlijk ook telefonisch bereiken op 023 562 7555.

-Accedis levert als detacheringsbureau diensten op het gebied van informatievoorziening-

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring