Eén en ander betekent dat de financiële- en overheidsinstellingen voortdurend bezig zijn hun organisatie aan te passen, hun afdelingen opnieuw in te richten, hun diensten beter te presenteren, hun producten te vernieuwen, hun klanten anders te benaderen, hun ketens te integreren én hun programma’s, processen, procedures opnieuw in te richten, alsmede hun architecturen, systemen en applicaties te rationaliseren, standaardiseren, uniformeren, integreren en migreren. En dat allemaal vanuit een bepaalde filosofie en strategie. Hieruit worden de doelstellingen geformuleerd met betrekking tot de informatievoorziening. Een informatievoorziening die er in voorziet dat informatie sneller, betrouwbaarder, transparanter, op meer locaties en beter geaggregeerd beschikbaar komt. Hierbij zullen ze veel ondersteuning nodig hebben bij het uitvoeren van programma’s op de werkterreinen: businessmanagement, informatiemanagement, datamanagement, projectmanagement, testmanagement en ICT-management. Binnen deze werkterreinen zullen diensten als ontwerp & analyse, beheer, ondersteuning & begeleiding, consultancy & advies en (interim)management van het grootste belang zijn. Binnen deze diensten zullen vakgebieden als procesoptimalisatie, informatiebeveiliging, data science, projectuitvoering & -beheersing, geautomatiseerd testen en ontwikkeling informatiesystemen steeds meer aandacht vragen en krijgen. Het is om die reden dat Accedis zich focust op deze werkterreinen, diensten en vakgebieden.

 Werk Professionals

Samenvattend:

Werkterreinen  Diensten  Vakgebieden  Diensten
Businessmanagement Ontwerp & Analyse
Consultancy & (Interim) management
Procesoptimalisatie Inventariseren, Ontwerpen, Analyseren, Modelleren
Informatiemanagement Beheer & (Bege)leiding
Consultancy & (Interim) management
Informatiebeveiliging Autoriseren, Frameworken,
Security, Auditen
Datamanagement Ondersteuning & Analyse
Consultancy & (Interim) management
Data science Inventariseren, Analyseren, Ontwerpen, Voorspellen
Projectmanagement Ondersteuning & (Bege)leiding
Consultancy & (Interim) management
Projectuitvoering en- beheersing Plannen, Inrichten, Coördineren, Leiden
Testmanagement Ondersteuning & (Bege)leiding
Consultancy & (Interim) management
Geautomatiseerd
testen
Plannen, Inrichten, Coördineren, Leiden
ICT-management Ontwerp & Analyse
Consultancy & (Interim) management
Ontwikkeling
informatiesystemen
Inventariseren, Ontwerpen, Analyseren, Implementeren


In alles streven wij naar een zo professioneel mogelijke vorm van dienstverlening. Daarbij zijn kennis, kunde en vaardigheden sleutelwoorden. Wij doen er alles aan om onze professionals zich te laten ontwikkelen, zich te laten ontplooien, op te leiden en te begeleiden. Op die manier verbeteren wij continu onze dienstverlening en realiseren wij de hoogst haalbare kwaliteit.

 

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring