Uitdagingen zijn er om aan te gaan. ‘Ontzorgen’ noemen we dat. Natuurlijk doen we dat altijd vanuit onze positionering als brug tussen business en ICT. En natuurlijk vanuit de kennis, kunde en kwaliteit van onze professionals. Maar bovenal door onze vaardigheden op de gebieden van presentatie, attitude en gedrag.

We hebben onze diensten ondergebracht in een aantal werkterreinen:

Businessmanagement
Informatiemanagement
Datamanagement
Projectmanagement
Testmanagement
ICT-management

Accedis verleent, naast het beschikbaar stellen van professionals, services per werkterrein in de vorm van het geven van workshops, kennis- en themamiddagen, alsmede in de vorm van het beschikbaar stellen van best practices en standaards.

 

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring