Pokeren onder werktijd: waarom en hoe?

PlanningPoker


Pokeren onder werktijd. Dat klinkt velen waarschijnlijk als muziek in de oren. Voor iedereen die werkt met de Agile Scrum methode is het de werkelijkheid. Maar wat houdt dat pokeren nou precies in? Wanneer zet u het in en hoe werkt dat dan precies? We leggen het u graag uit.


Agile Scrum in een notendop

Om het nut van pokeren te begrijpen, is het goed om te weten wat een agile werkwijze inhoudt. Een agile projectteam (altijd bestaande uit een Product Owner, een Scrum Master en teamleden) werkt niet volgens een vaste planning, opgedeeld in verschillende fasen, naar een groot einddoel toe (zoals bij de watervalmethode het geval is). In plaats daarvan wordt er gewerkt met sprints van 2 tot 4 weken, waarin steeds een aantal user stories wordt uitgewerkt. User stories zijn korte beschrijvingen van slechts een paar zinnen, waarin staat wat de gebruiker van het product moet of wil kunnen doen.  


Het grote voordeel van de Agile Scrum methode is dat de opdrachtgever direct resultaten ziet. Zo komt hij aan het eind van het project niet voor onaangename verrassingen te staan en kan het projectteam direct inspelen op veranderende eisen en wensen.


Planning poker: onmisbaar in een agile team

Een project bestaat vaak uit heel veel verschillende user stories. Die worden allemaal vastgelegd in de ‘product backlog’. Dit is een levend document waarin alle wensen staan die zijn geuit voor het te ontwikkelen product. In iedere sprint van 2 tot 4 weken vindt een ‘backlog refinement sessie’ plaats. Daarin nemen de Product Owner en het ontwikkelteam de backlog door en bespreken ze welke user stories tijdens de komende sprint kunnen worden opgepakt. Om dit goed te kunnen bepalen moet er worden gepokerd: scrum poker, ook wel planning poker genoemd.


Scrum poker: wat is dat?

Scrum poker of planning poker is een methode waarmee je punten toekent aan backlog items. Je pokert op user story niveau en bepaalt daarmee:

  • hoe complex die user story is
  • wat je nodig hebt om een user story goed te kunnen uitvoeren
  • of een user story in 1 sprint kan worden afgerond
  • hoeveel user stories er in 1 sprint kunnen worden gerealiseerd

Het pokeren werkt met een set pokerkaarten die een specifieke volgorde hebben: 0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 en 100.

Hoe gaat een pokersessie in zijn werk?

Een pokersessie begint met de Product Owner die een user story voorlegt aan het team. Het team stelt vragen en stelt vast wat er gedaan moet worden om de user story te kunnen realiseren in een toekomstige sprint. Als er geen vragen meer zijn, vraagt de Scrum Master of het team klaar is om punten toe te kennen aan de user story.

Agile kaarten


Alle teamleden gooien vervolgens gelijktijdig de kaarten op. In het voorbeeld op de afbeelding beoordelen de teamleden de complexiteit van de user story met 5, 8, 8 en 13 punten. Kennelijk vindt één persoon de user story vrij eenvoudig (de 5), terwijl iemand anders het best complex vindt (de 13). Deze personen gaan vervolgens met elkaar in gesprek om aan elkaar uit te leggen waarom de user story zo moeilijk of makkelijk te realiseren is. Zo wisselen ze kennis en ervaring uit om tot consensus te komen.


Na de discussie wordt er opnieuw gegooid. Als de 5 nu in een 8 verandert en de andere kaarten blijven hetzelfde, dan is 13 de hoogste kaart en worden aan deze user story 13 punten toegekend.  Een user story krijgt alleen punten toegekend als er binnen het team consensus is en de hoogste en laagste waarde bij elkaar liggen (5 en 8 of 8 en 13). De hoogste waarde wordt dan altijd toegekend.


Hoe bepaal je het aantal punten?

Als iets heel eenvoudig is en in een mum van tijd gerealiseerd kan worden, is dat 0 of een ½ punt waard. Is een user story nog heel groot en complex, dan kun je 20, 40 of 100 punten toekennen. Dat is in principe te groot om te realiseren in 1 sprint. In dat geval moet de Product Owner deze user story opknippen in kleinere stories.


Om goed te kunnen bepalen hoe complex een user story is, is het belangrijk één specifieke user story als benchmark te gebruiken. Vaak wordt hier een story uit de eerste sprint voor gebruikt met een gemiddelde complexiteit. Aan de hand van deze benchmark kan het team in alle toekomstige sprints zo objectief mogelijk bepalen hoe complex een user story is.


Overigens is het goed om te beseffen dat ieder team zijn eigen manier heeft van punten toekennen. Soms probeert een management team de prestaties van een projectteam te beoordelen op basis van de hoeveelheid gerealiseerde pokerpunten per sprint. Maar als team A meer punten per sprint realiseert dan team B, wil dat helemaal niet zeggen dat ze sneller werken. Ze hebben slechts een andere benchmark gebruikt. In het artikel over agile velocity leest u meer over dit nadeel aan planning poker.

De voordelen van planning poker

Pokersessies zijn onmisbaar voor teams die agile werken. Ze hebben dan ook veel voordelen:

  1. Ze geven inzicht in de complexiteit van een user story
  2. Ze laten zien of een user story in 1 sprint kan worden afgerond
  3. Ze leiden tot uitwisseling van kennis en ervaring bij het vinden van consensus
  4. Ze helpen bij het stellen van prioriteiten, omdat je op basis van een pokersessie ook kunt bepalen dat je een user story juist (nog) niet gaat realiseren
  5. Ze stimuleren dat alle teamleden zelf nadenken over de moeilijkheidsgraad van een user story.

 

Meer weten over Agile Scrum of planning poker?

Wilt u Agile Scrum implementeren in uw organisatie en heeft u daar een coach of adviseur bij nodig? Of werkt u al op deze manier en heeft u regelmatig behoefte aan een interim Product Owner, Scrum Master, business analist of teamlid? Neem dan contact op met Accedis via info@accedis.nl of bel 023-5627555.

-Accedis levert als detacheringsbureau diensten op het gebied van informatievoorziening-

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring