IFRS 17: 9 tips voor een succesvolle implementatie

IFRS Implementatie

Meer transparantie en inzicht in de financiële gezondheid van verzekeraars; daar zorgt de nieuwe standaard IFRS 17 voor. Een van de voordelen hiervan is dat het daarmee mogelijk wordt om verzekeringsproducten en -bedrijven op internationaal niveau met elkaar te vergelijken. Maar de implementatie van IFRS 17 brengt ook heel wat uitdagingen met zich mee. We leggen graag uit hoe u deze uitdagingen het hoofd biedt en zorgt voor een succesvolle implementatie van IFRS 17.

De invoering van de nieuwe IFRS 17-standaard is een complex project. De uitdagingen zijn groot en talrijk, mede door de gelijktijdige invoering van IFRS 9. Om te zorgen dat u in 2021 in uw jaarrekening de cijfers één op één kunt vergelijken met de cijfers over 2020, zult u oplossingen moeten vinden voor bovenstaande uitdagingen. Wilt u IFRS 17 soepel en succesvol implementeren? Houd dan de onderstaande adviezen in gedachten.

Tip 1: Kennis van IFRS 17

Voor een succesvolle implementatie is kennis cruciaal. Dat begint met een gedegen kennis van de eisen die IFRS 17 stelt. Zorg dat u voldoende expertise opbouwt, of schakel hier een expert voor in.

Tip 2: Kennis van verzekeringsproducten

Het is essentieel om goede kennis te hebben van de verzekeringsproducten die u heeft verkocht en waar voorzieningen voor worden aangehouden. Dit blijkt vaak lastiger dan verwacht: bij veel verzekeraars zijn oude types contracten in omloop. Sommige lopen al tientallen jaren en zijn verkocht door voorgangers van de verzekeringsmaatschappij. De huidige medewerkers hebben daar vaak niet voldoende kennis van, en dat maakt het lastig om de risico’s te benoemen, de waarde te bepalen en goede adviezen over te geven.

Tip 3: Kennis van alle processen die IFRS raakt

IFRS raakt vele afdelingen en processen. Van al die processen moet voldoende kennis aanwezig zijn. Denk daarbij aan:

  • Bedrijfsprocessen
  • Administratieve systemen
  • IT-systemen
  • Financiële verslaglegging

Tip 4: Bijscholing van het management

Het management zal het beleid mede baseren op indicatoren die met IFRS 17 op een andere manier zijn berekend. Om goed beleid te kunnen maken is het belangrijk dat het management wordt bijgeschoold over wijzigingen in de cijfers, de onderbouwing en de presentatie daarvan.

Tip 5: Duidelijke communicatie met stakeholders

In de communicatie met stakeholders moet duidelijk worden gemaakt dat kerncijfers mogelijk zijn veranderd, of anders moeten worden geïnterpreteerd.

Tip 6: Goede samenwerking

Een goede samenwerking tussen actuarissen, financials, senior operations medewerkers en IT-specialisten binnen het bedrijf is essentieel voor een succesvolle implementatie van de nieuwe IFRS standaarden. Alles raakt elkaar en iedereen moet betrokken zijn. Zorg dus dat een goede samenwerking wordt opgezet en geborgd. Dat kan bijvoorbeeld door een multidisciplinair team samen te stellen, met superusers per discipline.

Tip 7: Voer een gap-analyse uit

Een goede gap-analyse stelt u in staat alle IFRS-gerelateerde verschillen ten opzichte van de huidige rapportage te identificeren. U kunt hiermee de bron van de verschillen in beeld brengen en uitvinden of het verschil veroorzaakt wordt door de onderliggende gegevens, of door de verwerking van de gegevens op andere plaatsen in de keten.

Tip 8: Maak een gedegen programmaplan

Ga grondig te werk en maak precies inzichtelijk op welke terreinen veranderingen gaan plaatsvinden. Denk hierbij aan bronsystemen (operatie), grootboeksystemen (boekhouding), rapportages en consolidatie op groepsniveau, business intelligence en datawarehouses (financiële verslaglegging en managementinformatie) en berekening en herberekening van contracten in de tijd (actuariaat en rekencentrum). Maak voor al deze onderdelen een plan van aanpak en vat die vervolgens samen in een volledig programmaplan. Lastig, of geen tijd voor? Schakel dan hulp in.

Tip 9: Schakel de hulp van een expert in

IFRS 17 is een veelomvattend project met grote impact. Om de voordelen goed te kunnen benutten en alle uitdagingen het hoofd te bieden, kan de hulp van een expert zeer welkom zijn. Accedis is zo’n expert. Voor elke rol in dit project hebben wij experts voor u beschikbaar, waaronder projectmanagers, data-analisten, business-analisten en financiële experts. Zij hebben actuele kennis en uitgebreide expertise op het gebied van data-analyse en verzekeringsverslaggeving. Ook heeft Accedis ruime ervaring met het succesvol implementeren van vergelijkbare trajecten, waaronder Solvency II.

Welke trajecten kunnen wij ondersteunen of van u overnemen?

  • Data-analyses: zijn alle benodigde gegevens aanwezig in de bronadministraties?
  • Verbeteren van de data-kwaliteit bij de bron
  • Rapportage-analyses: welke verschillen zijn er, wat ontbreekt er, wat moet er nog aan gebeuren?
  • Proces-analyses: hoe verloopt het transport van de data tussen de afdelingen, is de administratie compleet, blijft de kwaliteit van de data behouden in de gehele keten?
  • Projectmanagement van deelprojecten of van de gehele transitie naar IFRS 17.

Meer weten over een succesvolle implementatie van IFRS 17?

Wilt u meer weten over IFRS 17 en hoe u hier goed mee om kunt gaan? Neem dan contact met ons op en mail naar info@accedis.nl, wij helpen u graag om IFRS 17 succesvol te implementeren. U kunt ons natuurlijk ook telefonisch bereiken op 023 562 7555.

 

-Accedis levert als detacheringsbureau diensten op het gebied van informatievoorziening-

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring