IFRS 17 invoeren: wat zijn de uitdagingen?

IFRS Uitdagingen

In mei 2017 werd de nieuwe standaard voor de waardering van verzekeringscontracten gepubliceerd: IFRS 17. Alle verzekeraars moeten ervoor zorgen dat deze standaard, die voorschrijft dat verzekeringscontracten op basis van hun actuele waarde worden gewaardeerd, in 2021 geïmplementeerd is. De jaarcijfers over 2021 moeten dan één op één te vergelijken zijn met de cijfers over 2020. Dat biedt veel voordelen: het wordt nu eindelijk mogelijk om op internationaal niveau producten en bedrijven met elkaar te vergelijken. Maar de implementatie van IFRS 17 brengt ook heel wat uitdagingen met zich mee.

Welke uitdagingen dat zijn, en hoe u er voor zorgt dat u IFRS 17 tijdig en succesvol implementeert, zetten wij graag voor u uiteen.

Uitdaging 1: De Contractual Service Margin opnieuw berekenen

De grootste uitdaging bij het implementeren van IFRS 17? Dat wordt voor de verzekeraars met winstdelende contracten in hun portefeuille waarschijnlijk het opnieuw berekenen van de Contractual Service Margin (CSM) aan de hand van wijzigende (markt)omstandigheden. De CSM komt overeen met de geprognotiseerde winst op een verzekeringscontract bij afsluiting van dat contract. De CSM dient vrij te vallen in het resultaat naarmate het risico voor de verzekeraar afneemt. Maar hoeveel is er in voorgaande jaren dan al vrijgevallen? Het verleden moet hiervoor gereconstrueerd worden, en dat is met name bij oude contracten een hele puzzel. Vroeger waren de risico’s heel anders dan nu, en misschien is het contract wel afgesloten door een voorganger van de huidige maatschappij. Hoe bereken je dit naar het ‘nu’? Het uitpuzzelen hiervan is naar verwachting de grootste uitdaging bij de implementatie van IFRS 17.

Uitdaging 2: Lastige timing in combinatie met IFRS 9

IFRS 17 moet in 2021 volledig geïmplementeerd zijn. Deze timing brengt veel dynamiek mee door de vrijwel gelijktijdige invoering van IFRS 9, de nieuwe standaard voor de waardering van financiële instrumenten. IFRS 9 moet vóór 2021 zijn geïmplementeerd; en vóór of gelijktijdig met IFRS 17. En ook dit is een complex project.

Uitdaging 3: Risico op mismatch tussen beleggingen en verplichtingen

De transitievereisten van IFRS 17 lijken niet consistent te zijn met die van IFRS 9. Daardoor worden de beleggingen en verplichtingen uit hoofde van verzekeringscontracten op verschillende bases in de vergelijkende cijfers opgenomen. Als IFRS 9 niet vóór of gelijk met IFRS 17 wordt geïmplementeerd, ontstaat er op de balans een grote mismatch tussen beleggingen en verplichtingen.

Uitdaging 4: Volledige en betrouwbare data

IFRS 17 en IFRS 9 hebben één uitdaging gemeenschappelijk, en dat is de behoefte aan data over de duur van het verzekeringscontract. Verzekeringscontracten lopen vaak tientallen jaren door, wat deze uitdaging extra complex maakt. De data dient volledig en betrouwbaar te zijn. En het traject van analyse tot operationalisering vergt veel kennis, inzicht en het maken van juiste keuzes.

Uitdaging 5: IFRS 17 is nog niet volledig geconcretiseerd

Binnen IFRS 17 is nog niet alles tot in detail uitgekristalliseerd. Het is ‘principle-based’: op sommige onderwerpen moet nog consensus in de markt worden gevonden over de interpretatie en de invulling van de principes. Dat maakt het lastig om al concreet invulling te geven aan de nieuwe standaard. Er kan nog het een en ander verschuiven, er kunnen nieuwe inzichten komen die misschien tot correcties gaan leiden. Toch is wachten tot alles duidelijker wordt ook geen goede optie, want het project is zo groot dat een implementatie alleen succesvol zal zijn als er tijdig mee gestart wordt. Ons advies is dus om rekening te houden met correcties en daar een voorziening voor in te bouwen in de begroting.

Tips voor een succesvolle implementatie

Als u IFRS17 gaat implementeren, zult u oplossingen moeten vinden voor bovenstaande uitdagingen. Wilt u IFRS17 soepel en succesvol implementeren? Lees dan onze 8 tips voor een succesvolle implementatie.

U kunt ook Accedis inschakelen om u hierbij te helpen. Wij hebben ruime ervaring met het succesvol implementeren van vergelijkbare projecten, (o.a. Solvency II) en kunnen indien gewenst het hele project van u overnemen, of experts inzetten als data-analist, business-analist, informatie-analist, financieel expert of projectmanager.

Wilt u meer weten over IFRS 17 en hoe u de uitdagingen het hoofd kunt bieden? Wij helpen u graag om IFRS 17 succesvol te implementeren. Neem contact met ons op en mail naar info@accedis.nl of bel op 023 562 7555.

 

-Accedis levert als detacheringsbureau diensten op het gebied van informatievoorziening-

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring